mBank

mBank jest to pierwszy wiirtualny bank w Polsce. Istnieje on od 2000 roku. W planach było osiągnięcie liczby 100-150 tysięcy rachunków do końca 2001 roku, a teraz liczba ta wynosi…

Wirtualne organizacje

Rozwój technologii teleinformatycznych powoduje pojawianie się nowych form organizacji przedsiębiorstw. Stają się one coraz bardziej elastyczne, rozproszone i zorientowane na zadania. Powstanie organizacji wirtualnych nie było jednak rewolucją – jest…