Raport: Reklama pre-roll w Polsce

Międzynarodowa sieć reklamy online Interactions we współpracy z domem mediowym Univeral McCann (IPG) przeprowadziły badanie dostępnych w Polsce formatów internetowej reklamy wideo typu pre-roll. Celem tego badania było określenie zarówno…