Ankieta BIGresearch

Ankieta przeprowadzona przez BIGresearch donosi, że 24% mężczyzn i 30% kobiet równolegle ogląda telewizję i korzysta z Internetu.Badania donoszą, że jedna trzecia badanych podczas oglądania telewizji korzysta z Internetu. 10% mężczyzn i 12,6% kobiet czyta w tym samym czasie swoją pocztę elektroniczną. Badanie to zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2003 roku. W ankiecie wzięło udział 12230 konsumentów. Z kilku mediów w tej samej chwili (czytanie gazety i słuchanie radia, oglądanie telewizji i korzystanie z Internetu) najchętniej korzystają osoby młode 25-34 lat i także osoby w wieku 45-54 lat.