Czekając na odpowiedź

Firma Jupiter Media Metrix przeprowadziła badania dotyczące odpowiedzi detalistów internetowych na listy elektroniczne. Badania te donoszą, że tylko 33% detalistów w grudniu odpowiedziało na listy w czasie do sześciu godzin,…

mBank

mBank jest to pierwszy wiirtualny bank w Polsce. Istnieje on od 2000 roku. W planach było osiągnięcie liczby 100-150 tysięcy rachunków do końca 2001 roku, a teraz liczba ta wynosi…

Wirtualne organizacje

Rozwój technologii teleinformatycznych powoduje pojawianie się nowych form organizacji przedsiębiorstw. Stają się one coraz bardziej elastyczne, rozproszone i zorientowane na zadania. Powstanie organizacji wirtualnych nie było jednak rewolucją – jest…