Badania PlanetFeedback

Badanie przeprowadzone przez PlanetFeedback dowodzi, że amerykańscy konsumenci bardziej ufają bezpośredniej rekomendacji innych klientów. 61% badanych wskazało tę rekomendację.Zaledwie 2% podało, że jest w stanie się zainteresować za pomocą reklamy typu pop-up. Za najbardziej wiarygodne konsumenci uważają także reklamy telewizyjne 42%, ogłoszenia drukowane 47%. Bannery interesują 8% respondentów. Większym natomiast zainteresowaniem cieszą się oferty wysyłane za pomocą e-poczty- 39%, na którą wcześniej wyrazili zgodę. Spam interesuje 3% badanych. Pytanie zostały zadane pracownikom z sektora finansowego, turystycznego oraz nowych technologii.