Badanie nastawienia konsumentów do usług telefonicznych

Contact Point, firma świadcząca usługi Call Center na zlecenie, w tym badania typu CATI, przeprowadziła cykl badań dotyczących nastawienia konsumentów do komunikacji telefonicznej firm z rynkiem. Pierwsze badanie dotyczyło infolinii.Przebadano 650 losowo wybranych osób z obszaru całej Polski. 514 z nich, czyli 79% respondentów miało już doświadczenia związane z infoliniami, dzwoniąc kiedykolwiek pod płatne lub bezpłatne numery zaoferowane przez firmy. Wskazywać to może na duży stopień rozpowszechnienia tej usługi. 48% infolinii, z których skorzystali badani to linie udostępnione przez podmioty z branży telekomunikacyjnej, a 28% z finansowej. Pozostałe to między innymi infolinie branży spożywczej, kosmetycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, medialnej i innych. Źródłem informacji o numerze infolinii w 29% przypadków była reklama prasowa, w 16%- dokumenty otrzymane od firmy przy zakupie produktów lub usługi, w 14%- ulotki i broszury informacyjne, w 13%- reklama telewizyjna, w 7%- Internet, a jedynie w 4% przypadków numer był podany na opakowaniu. W 67% przypadków powodem skorzystania przez konsumentów z infolinii była potrzeba zasięgnięcia szczegółowej informacji o produkcie, usłudze lub adresie punktu sprzedaży. Dzwoniono także by otrzymać instrukcję dotyczšcš użytkowania towaru (8%), z reklamacją (7%), z powodu konkursów (5%), oraz by złożyć zamówienia (4%).