Badanie TNS OBOP

Badanie przeprowadzone przez TNS OBOP w marcu dowodzi, że w miesiącu tym dostęp do sieci miało 32% Polaków. A do najczęściej odwiedzanych przez nich stron należały: Onet, Wirtualna Polska, Interia i RMF FM.Wyniki donoszą, że co czwarty Polak to internauta, a według definicji Internet Advertising Bureau (IAB), na którą powołuje się TNS OBOP „internauta to osoba, która korzysta z internetu przynajmniej raz w miesiącu”. „W sondażu TNS OBOP badano spontaniczną znajomość witryn internetowych, prosząc ankietowanych o wymienienie znanych przez nich witryn. Najczęściej podawany był Onet (71%), Wirtualna Polska (56%), Interia (29%), RMF (19%), Gazeta, Era, PLUS GSM, Idea, Radio Zet i Rzeczpospolita. Następnie badanym pokazywano kolejno karty z logo witryn prosząc o wskazanie tych, które znają (bez względu na to, czy korzystają z nich czy nie). I tak z sondażu wynika, że logo Onetu i WP kojarzy 94% Polaków, Interii- 71%, RMF i Gazety- 51%, ERY I PLUS GSM- 49%”, podaje PAP.