Bezpieczeństwo w chmurze 2021: Najnowsze trendy i obserwacje

Bezpieczeństwo w chmurze 2021: Najnowsze trendy i obserwacje

Ochrona zasobów chmurowych nadal pozostaje jednym z głównych tematów w 2021 roku. Dlatego firmy Fortinet oraz Cybersecurity Insiders postanowiły przeprowadzić badanie wśród specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z całego świata, pracujących we wszystkich branżach. Ich spostrzeżenia zostały zebrane w nowym raporcie „2021 Cloud Security Report”, w którym ponad 500 osób – od kierowników technicznych po menedżerów i ekspertów – przedstawia swoje obserwacje dotyczące bezpieczeństwa w chmurze, sposoby wykorzystania tego typu zasobów przez ich firmy oraz najważniejsze najlepsze praktyki.Zróżnicowany cyfrowy krajobraz oraz rola bezpieczeństwa w chmurze

Przede wszystkim, co zresztą nie jest zaskakujące, przedsiębiorstwa nie ustają we wdrażaniu rozwiązań chmurowych w celu realizacji kluczowych założeń biznesowych. Trend ten w najbliższym czasie nie ulegnie raczej spowolnieniu. Raport wskazuje, że w chmurze ponad połowę swoich zadań obliczeniowych wykonuje 33% firm, a liczba ta wzrośnie do 56% w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Popularne stają się także środowiska wielochmurowe – przedsiębiorstwa obierają je jako element swojej strategii lub po prostu zaczynają korzystać z nich w wyniku naturalnej ewolucji biznesowej. Większość firm realizuje strategię hybrydową lub wielochmurową (71%). Czynią to ze względu na możliwość integracji wielu usług, zapewnienia skalowalności lub ciągłości działalności. 76% podmiotów korzysta z usług dwóch lub więcej dostawców w chmurze. Ale nie oznacza to, że rozwiązania wdrażane w siedzibie przedsiębiorstw odeszły do lamusa – nadal stanowią ponad jedną trzecią wdrożeń. Oznacza to jednak, że firmy działają obecnie w rozszerzonym i zróżnicowanym cyfrowym świecie.

Infrastruktura pełna wyrafinowanych zagrożeń

Uwzględniając rosnącą liczbę źródeł, skąd może nadejść atak, nie jest zaskoczeniem, że bezpieczeństwo pozostaje przedmiotem uwagi. Praktycznie wszyscy respondenci wskazali, że są umiarkowanie zaniepokojeni kwestią ochrony zasobów w chmurach publicznych, a prawie jedna trzecia jest bardzo zaniepokojona. Mimo to, na czele listy zagrożeń dla bezpieczeństwa chmury nie znalazła się działalność cyberprzestępców, a błędy popełnione podczas konfigurowania narzędzi ochronnych – tak twierdzi 67% specjalistów. Złożoność zarządzania środowiskami wielochmurowymi wyraźnie zwiększa to, co już stanowi wyzwanie.

78% ankietowanych uznałoby za pomocne lub niezwykle pomocne posiadanie jednej platformy zabezpieczającej zasoby chmurowe, zapewniającej jeden pulpit administracyjny, umożliwiający jednocześnie konfigurowanie reguł polityki w celu zagwarantowania spójnej i kompleksowej ochrony danych w różnych środowiskach chmurowych.

Jednocześnie, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa działają w warunkach ograniczonego budżetu, a koszty inwestycji są dla nich podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązania ochronnego. Wygląda na to, że zarządy niektórych przedsiębiorstw mogą jeszcze nie rozumieć, iż osiągnięcie celów biznesowych za pomocą chmury jest niemożliwe bez zagwarantowania bezpieczeństwa w tym środowisku.

Złożoność chmury pokonana dzięki strategii ochronnej

Stawienie czoła wyzwaniom przedstawionym w raporcie „2021 Cloud Security Report” wymaga przyjęcia strategii, której elementem jest przeciwdziałanie złożoności środowisk chmurowych. Firmy bowiem wciąż korzystają z różnorodnych zestawów narzędzi zapewniających zróżnicowany sposób kontroli i poziom zabezpieczenia, specyficzny dla każdej z platform chmurowych.

Portfolio Adaptive Cloud Security firmy Fortinet zapewnia przedsiębiorstwom możliwość wyeliminowania tak dużego poziomu złożoności środowisk chmurowych. Głęboko zintegrowane, natywne rozwiązania ochronne zapewniają spójny wgląd w stan pracy środowiska, zabezpieczają je, a także umożliwiają sprawowanie kontroli zgodnie ze spójnymi regułami polityki w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. Te wspólne ramy nie tylko zapewniają jednolity poziom bezpieczeństwa, ale również upraszczają cyberobronę, raportowanie zgodności z regulacjami i współużytkowanie danych. Zespoły mogą swobodnie korzystać z dowolnej platformy chmurowej, która odpowiada ich konkretnym potrzebom, mając pewność, że ich dane i aplikacje będą bezpieczne, odporne i łatwo dostępne.

Chmura jest obecnie krytycznym elementem cyfrowego środowiska w większości firm, a często także kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Dopasowanie strategii bezpieczeństwa do strategii biznesowej jest kluczem do zagwarantowania, że przyszłości tej zawsze będzie można zaufać.

 

Zapoznaj się z raportem (w języku ang.) >>>