Błędy w benchmarkingu

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym benchmarkingiem. Pod obcobrzmiącą nazwą kryje się filozofia działania oparta na uczeniu się od najlepszych, poprzez porównywanie…