Rodzaje stron internetowych

Podczas eksploracji sieciowych zasobów korzysta się z różnego rodzajów stron internetowych. Aby je sklasyfikować należy przyjąć kryterium, które będzie wyznacznikiem podziału. Jako wyznacznik klasyfikacji można uznać wartość marketingową witryn. Biorąc…