Czekając na odpowiedź

Firma Jupiter Media Metrix przeprowadziła badania dotyczące odpowiedzi detalistów internetowych na listy elektroniczne. Badania te donoszą, że tylko 33% detalistów w grudniu odpowiedziało na listy w czasie do sześciu godzin, po odebraniu poczty.Oczywiście korespondencja była zwiększona w okresie świątecznym. Jak donosi raport JMM sprzedawcy online nie byli na to przygotowani. Zaledwie 28% odpowiadało na listy w ciągu 6 godzin. Jak dowodzi raport z 250 badanych aż 40% z nich odpowiada na listy nelektroniczne w ciągu 3 dni.