Dlaczego firmy nie wykorzystują swoich danych choć wiedzą, że to polepszy ich wyniki?

Dlaczego firmy nie wykorzystują swoich danych choć wiedzą, że to polepszy ich wyniki?

Z ostatniego, ogólnoświatowego badania przeprowadzonego wśród prawie 10 000 liderów biznesowych wynika, że są oni świadomi kluczowej roli danych dla ich biznesu. Jednak zdecydowana większość z nich nie wykorzystuje tych zasobów do podejmowania lepszych decyzji i osiągania korzystniejszych wyników biznesowych. Według badania Salesforce’s Untapped Data Research firmy mają trudności z praktycznym wykorzystaniem danych do szybszego podejmowania strategicznych decyzji, ponieważ nie potrafią nadać im sensu. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu i narzędziom, dane mogą pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji, zdobyciu zaufania i zmniejszeniu niepewności – szczególnie w trudnych czasach.

Firmy nie wykorzystują potencjału swoich danych, choć go widzą

W czasach niepewności przedsiębiorstwa dostrzegają wartość wykorzystania danych do podejmowania decyzji biznesowych:

 • Obecnie 8 na 10 (80%) liderów biznesowych twierdzi, że dane mają kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji w ich organizacji.

 • 73% zgadza się ze stwierdzeniem, że dane pomagają zmniejszyć poczucie niepewności i usprawnić podejmowanie bardziej trafnych decyzji w rozmowach biznesowych.

Chociaż pracownicy zgadzają się co do korzyści płynących z wykorzystania danych, istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy tym, jak faktycznie używają ich w praktyce. Większość firm nie wykorzystuje danych do podejmowania krytycznych decyzji biznesowych:

 • Ponad dwie trzecie (67%) firm nie wykorzystuje danych do podejmowania decyzji o ustalaniu cen zgodnie z warunkami ekonomicznymi, takimi jak np. inflacja.

 • Mniej niż jedna trzecia (29%) wykorzystuje dane do tworzenia strategii przy wprowadzaniu produktów/usług na nowe rynki.

Organizacje nie wykorzystują również możliwości wykorzystania danych do kształtowania wartości firmy:

 • Prawie 8 na 10 (79%) firm na rynku nie wykorzystuje danych do informowania o polityce różnorodności i integracji w swojej organizacji.

 • Tylko 17% z nich używa danych w celach klimatycznych.

W warunkach niepewności to dane tworzą efektywność i dają zaufanie

Jeśli dane są prawidłowo zintegrowane i wykorzystywane, mają ogromny potencjał budowania efektywności i zaufania zarówno wśród klientów, jak i pracowników:

 • 72% liderów biznesowych jest zdania, że dzięki danym ludzie skupiają się na rzeczach, które mają znaczenie i są istotne dla firmy.

 • 73% zgadza się, że dane pomagają przyspieszyć podejmowanie decyzji.

 • 73% twierdzą, że dane budują zaufanie w rozmowach biznesowych.

 • Dwie trzecie (66%) uważa, że dane pomagają zminimalizować wpływ osobistych opinii lub ego w rozmowach biznesowych.

Firmy muszą zatem zlikwidować lukę w umiejętnościach cyfrowych, aby zacząć wykorzystać ogromną wartość, jaka ukryta jest w ich własnych danych.

Coraz więcej firm jest sparaliżowanych napływem danych. Jednocześnie nie dysponują one wiedzą jak najlepiej je zoperacjonalizować i wykorzystać do strategicznych inwestycji w przyszłości:

 • 41% liderów biznesowych powołuje się na brak zrozumienia danych, ponieważ są one zbyt złożone lub nie są wystarczająco dostępne.

 • Jedna trzecia (33%) tłumaczy się brakiem umiejętności generowania wniosków z danych.

 • Prawie jedna trzecia (30%) jest przytłoczona liczbą danych, których wielkość ma wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2026 roku.

Aby rozwiązać te problemy, 73% firm planuje kontynuować lub zwiększyć wydatki na rozwój umiejętności w zakresie danych i szkolenia dla pracowników. Szkolenie w tym zakresie pomogą zbudować kulturę danych, która będzie wspierała cele biznesowe i zwiększała odporność w trudnych czasach.

“Firmy mają do czynienia z jednym z najtrudniejszych okresów ekonomicznych naszych czasów. Mają jednak niewykorzystaną wciąż przewagę: swoje dane.” – powiedział Juan Perez, Chief Information Officer, Salesforce. “Tajemnicą sukcesu jest połączenie danych z analityką. Ta kombinacja pozwala firmom zmaksymalizować korzyści z inwestycji w technologię oraz odkryć możliwości, które napędzają strategię biznesową i wzmacniają zaufanie klientów” – dodaje Perez.