„Dobry Biznes” - spot promujący przedsiębiorczość społeczną

Animowany film promuje ogólnopolską kampanię poświęconą przedsiębiorczości społecznej, zorganizowaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Spot, który można zobaczyć w mediach społecznościowych, przedstawia działalność firm łączących biznes i ważne cele społeczne.
Internetowy spot pod hasłem „Dobry Biznes” to kolejny element ogólnopolskiej kampanii promującej przedsiębiorczość społeczną, organizowanej przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Film ma charakter edukacyjny, a jego podstawowy cel to zaprezentowanie w prostej, przystępnej formie idei ekonomii społecznej. Oglądający mogą dowiedzieć się na czym polega funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych, co odróżnia je od tradycyjnych firm i dlaczego warto wspierać ich działalność. Spot w formie blisko minutowej animacji można obejrzeć na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

– “Nasz spot adresujemy do osób prywatnych, jak również firm i przedstawicieli administracji publicznej, które do tej pory nie miały styczności z zagadnieniem ekonomii społecznej – tłumaczy Julia Koczanowicz-Chondzyńska z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. – Chcemy budować świadomość tego, że w rzeczywistości rynkowej istnieją podmioty realizujące ważną misję społeczną, których działalność i rozwój może wspierać każdy z nas”” – dodaje.

Kluczowym elementem kampanii, w tym również spotu edukacyjnego, jest popularyzacja strony internetowej www.wybieram.es, która stanowi bogatą, stale rozwijaną bazę najlepszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Znajdujące się w niej firmy prezentują różne branże, ale wszystkie łączy wysoka jakość produktów i usług oraz fakt, że nie skupiają się na maksymalizacji zysku. Celem ich działalności jest przede wszystkim dokonanie pozytywnej zmiany społecznej.

Kampanię, we współpracy z agencją Lubię to, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Stanowi ona część projektu “”Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*******
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)

Misją fundacji jest systemowe działanie na rzecz wzrostu zatrudnienia. Ważnym elementem jej działań jest ekonomia społeczna jako skuteczne narzędzie aktywizacji zawodowej. FISE skupia się na problematyce rynku pracy, zatrudnienia i redukcji bezrobocia. Zrealizowała dotychczas ponad 150 projektów w tych obszarach oraz wydała kilkadziesiąt publikacji. Animuje dyskusje w środowisku organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, organizuje szkolenia, targi i konferencje.