E-commerce: możesz stracić nawet 10 procent przychodów za zeszły rok

Błędy w regulaminach e-sklepów są nagminne i zdarzają się również sprzedawcom oferującym swoje produkty na platformach aukcyjnych. Konsekwencje takich uchybień są w tym wypadku bardzo surowe. Mogą się wiązać z utratą do 10 procent przychodu za poprzedni rok kalendarzowy oraz z upublicznieniem takiej informacji.
Dodatkowo, w przypadku skopiowania czyjegoś regulaminu, możemy zostać oskarżeni o naruszenie praw autorskich.

Posiadanie odpowiednio przygotowanego regulaminu jest dla każdego handlującego w sieci niezwykle ważne. Regulamin wymagany jest przepisami prawa nie tylko w przypadku prowadzenia sklepu internetowego, ale również przy organizacji każdej promocji. Analizy tekstów regulaminów umieszczanych na stronach sklepów pokazują, że niewielu ich właścicieli zdaje sobie sprawę z ciążących na nich obowiązkach prawnych. Za używanie nieprawidłowo skonstruowanego regulaminu ustawodawca przewidział dotkliwe kary. Mogą one wynosić nawet 10 procent ubiegłorocznych przychodów. Przedsiębiorca może stanąć przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a także zostać ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Kary te mogą być powiększone dodatkowo o kwotę nawet kilku tysięcy złotych. Wynika to m.in. z kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego, włącznie z kosztem publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Istnieje kilka podstawowych błędów, które mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje zwłaszcza, że konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw.

Klauzule niedozwolone (abuzywne)
===========================

Podstawowym uchybieniem przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe i portale aukcyjne, jest zamieszczanie w regulaminach tzw. klauzul abuzywnych. Są to wszystkie zapisy, które ograniczają prawa konsumentów. Zwykle chodzi w nich o wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego, a także nałożenie dodatkowych obowiązków na kupującego lub ograniczanie jego praw, które wprost wynikają z przepisów. Często sprzedawcy dostosowują zapisy do swoich własnych potrzeb, ułatwiając sobie w ten sposób działanie.

– “Wytyczne dotyczące niedozwolonych postanowień można znaleźć w art. 3853 kodeksu cywilnego, gdzie wskazano przesłanki uznania danego zapisu za bezprawny. Istnieje także rejestr, który gromadzi niezgodne z prawem zapisy i pozwala w łatwy sposób zorientować się, czy mamy do czynienia z nadużyciem. Specjalny spis takich klauzul przygotował i na bieżąco aktualizuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)”” &#8211