E-learning marketing jako sposób na skuteczny PR

E-learning marketing jako sposób na skuteczny PR

Globalny e-learningInternet uznaje się powszechnie za nieograniczoną skarbnicę wiedzy. Panuje opinia, że poprzez wyszukiwarkę internetową szybko można dotrzeć do poszukiwanej informacji. Zdawałoby się, że serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne dostarczają różnych treści i trudno byłoby próbować popularyzacji nowego modelu wiedzy, bez ryzyka powtarzania tego co już istnieje. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Użytkownicy internetu stale odczuwają deficyt wartościowej wiedzy podanej w przyjaznej formie.

Wiedza pilnie poszukiwana

Problem bierze się nie tylko z braku odpowiednich publikacji w internecie, ale też z trudności w dotarciu do nich. Większość treści odnajdywanych w wyszukiwarkach to dyskusje na forach, komentarze do artykułów lub blogowe wpisy wątpliwej wartości. Najważniejsze argumenty przemawiające za celowością dostarczania w internecie nowych dobrze zredagowanych źródeł wiedzy to:

  • narastający “szum informacyjny” będący wynikiem ekspansji źródeł społecznościowych propagujących treści, za które nikt nie bierze odpowiedzialności (przypadki zamieszczania porad medycznych w Wikipedii przez niespecjalistów),
  • obecność informacji nieaktualnych, lakonicznych i obarczonych błędami (każdy może publikować w internecie),
  • utrudniony dostęp do wartościowych treści z powodu zdominowania wyszukiwarek przez oferty księgarń internetowych (często zamiast publikacji odnajdywane są streszczenia książek),
  • zalew publikacji o tej samej treści wielokrotnie powielanych utrudnia odszukanie unikalnych informacji,
  • brak zaangażowania autorów w multimedialną kreację prezentowania treści (treści zazwyczaj są tylko opisowe bez ilustracji, filmów, interakcji i dźwięku).

Zasoby w internecie są zaledwie promilem wiedzy dostępnej w publikacjach książkowych i specjalistycznych czasopismach. Jej deficyt w internecie stwarza pole marketingowe, które można wykorzystać do celów promocyjnych firmy. Dodając do tego innowacyjne techniki wspomagające nauczanie na odległość z wykorzystaniem internetu (e-learning) można osiągnąć także korzyści w zakresie public relations. Inicjowanie i utrzymywanie portalu edukacyjnego na zasadzie sponsoringu jest działalnością unikatową, publicznie pożyteczną, korzystną dla wizerunku firmy i pomocną dla jej działań promocyjnych.

Public relations w dotychczasowym ujęciu

Coraz więcej firm posiada strony internetowe, na których prezentują swoje walory i udostępniają cały portfel produktów i usług. Zakres ich działań kończy się często jedynie na prezentacji firmy. Strony takie pełnią rolę wizytówek i katalogów. Stanowią podstawowe i często tylko jednorazowe wsparcie dla potencjalnego klienta. Te zaś firmy, u których zorientowanie na sukces w sieci jest bardziej świadome, wykorzystują większy arsenał dostępnych narzędzi marketingowych. Na firmowej stronie następuje wówczas konsolidacja oferty z fachową wiedzą i informacją. Niektóre zasoby pełnią funkcję wartości dodanej, czyli elementu, który internauta otrzymuje dodatkowo od firmy (np. specjalistyczne publikacje, wyniki badań, próbki materiałów itp.). Relacja marketingowa opiera się wówczas na wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi komunikacyjnych takich jak forum, komunikator, czy biuletyn. Wszystkie te działania mają na celu prowadzenie dialogu marketingowego z otoczeniem, co niewątpliwie kształtuje pozytywny firmowy public relations.

Często na stronach internetowych firmy z dumą prezentują zakładkę “Media o nas” lub “Pisano o nas”, w której przytaczają skanowane artykuły prasowe lub internetowe. Niektórzy eksponują nagrania TV lub audycje radiowe. Działania te mają na celu ukazanie firmy jako wartościowej, otwartej i nowoczesnej. Cytowanie inicjatyw firmy na innych płaszczyznach internetowych świadczy o jej wyjątkowości, co przyczynia się do pozytywnego kreowania jej wizerunku w sieci, stąd firmy zabiegają o ten rozgłos. Nie wszystkie jednak przedsięwzięcia pretendują do tego, aby o nich pisano i mówiono. Tysiące informacji prasowych jest codziennie dystrybuowanych do skrzynek mailowych znanych portali i wortali, ale jedynie te najcenniejsze mają szansę na publikację. W związku z tym warto zadać pytanie: jakie działania należy podjąć w internecie, aby uzyskały one status wartościowych, godnych polecenia, a nawet unikatowych?

E-learning marketing buduje PR

Internet jest wielką biznesową areną, na której można odnosić spektakularne sukcesy. Trafiony pomysł, znajomość praw e-marketingu, aż wreszcie odszukanie niezagospodarowanych jeszcze segmentów rynku może stać się realnym podłożem do wdrożenia nowatorskich projektów. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie internautów na specjalistyczną wiedzę można zaproponować nowy model biznesowy strony oparty na edukacji. Celem takiego serwisu jest dedykowanie internautom treści szkoleniowych zgodnych z ich preferencjami. W praktyce oznacza to rozpowszechnianie wiedzy tematycznej, skoncentrowanej tylko na wybranych zagadnieniach (np. medycyna, marketing, sztuka, ogrodnictwo, itp.). Narzędziem, które gwarantuje efektywne pozyskanie wiedzy jest wortal e-learningowy. Dzięki nowoczesnym technikom prezentacyjnym szkolenia on-line zyskują na swojej atrakcyjności. Wyposażone w techniki multimedialne (obraz, dźwięk, interaktywność) prezentują nie tylko walory estetyczne, ale także funkcjonalne. W efekcie ułatwia to przyswajanie dedykowanej wiedzy.

Determinantami ważnymi dla firmy przemawiającymi za popularyzacją szkoleń przez internet są: relatywnie niskie koszty, łatwy dostęp do klientów oraz możliwość uzyskania statusu lidera na tym polu. Korzyści w wortalach edukacyjnych mogą także dopatrywać sami użytkownicy. Interaktywna nauka propaguje nowoczesny model nauczania: wygodny, interesujący, a przede wszystkim efektywny. System taki pozwala na pozyskanie wiedzy w szybki i przyjemny sposób. Istotnego znaczenia nabiera także możliwość automatycznej weryfikacji swoich wyników. Nie bez znaczenia pozostaje także wartość dedykowanej wiedzy. Firmy specjalizujące się w takich inicjatywach zlecają przygotowanie materiałów specjalistom z określonej dziedziny.

Popularyzacja wortali edukacyjnych może mieć także wpływ na generowanie pozytywnego public relations firmy. Każde wartościowe przedsięwzięcie jest poszukiwane i zyskuje aprobatę wśród swoich odbiorców. W efekcie powstaje doskonała relacja oparta na synergii działań. Firma dzięki swojej innowacyjności zyskuje rozgłos w mediach, a odbiorcy otrzymują specjalną wartość dodaną jaką jest dostęp do nowatorskich metod nauczania.

Talent Club jako przykład nowatorskiego wortalu edukacyjnego

Talent ClubW maju 2008 roku został uruchomiony serwis edukacyjny Talent Club. Inicjatorem i sponsorem przedsięwzięcia jest firma z branży finansowej Diners Club. Wortal talentclub.pl jest skierowany do kadry menedżerskiej, a jego misją jest rozwijanie talentów i umiejętności z zakresu zarządzania firmą. Przy wdrożeniu projektu oraz aktualnie przy jego prowadzeniu uczestniczy m.in. firma Electronic-Marketing

Specjalistyczny portal udostępnia kursy e-learningowe z zakresu: zarządzania, finansów, marketingu oraz technik sprzedaży. Każdy z nich składa się z trzech etapów trudności. Wortal jest sukcesywnie wzbogacany o nowe e-kursy oraz zasoby. W celu podtrzymania relacji z odbiorcami strony raz w miesiącu są do nich rozsyłane e-biuletyny. Informują one o nowych zasobach na stronie i reklamują produkty finansowe firmy–sponsora.

Oprócz e-kursów Talent Club oferuje także różnorodne testy kompetencyjne, dzięki którym użytkownik może zweryfikować swoje talenty. Portal cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników. Spektakularne zainteresowanie kadry menedżerskiej propagowanym programem ma swoje uzasadnienie. Każda osoba weryfikująca swoją wiedzę może wpisać się w wojewódzki lub ogólnopolski ranking wyników oraz brać udział w mistrzostwach ogólnopolskich. Pretendowanie do najlepszego specjalisty w określonej dziedzinie jest bardzo motywującym działaniem, ponieważ wiąże się z prestiżem. Osoby, które zrealizowały szkolenie mogą wydrukować sobie certyfikat. Traktowany jest on jako wartościowy oręż i dołączany do listów motywacyjnych, przez osoby poszukujące pracy.

Spektakularny sukces firmy w zakresie public relations

Aspekt edukacyjny stanowi skuteczny argument przy pozyskiwaniu wartościowych patronów medialnych oraz korzystnie wpływa na publicity wokół firmy. Inicjatywa projektu Talent Club spotkała się z wielki zainteresowaniem mediów, czego dowodem są liczne wywiady, reportaże i publikacje w mediach. W ciągu roku firma udzieliła 8 wywiadów w TV biznesowej oraz zostały wyemitowane 4 reportaże dotyczące tego projektu. W tym czasie zostało nagrane 6 audycji w polskim radiu. W prasie w przeciągu dwóch lat ukazało się aż 210 publikacji propagujących przedsięwzięcie Talent Club. Spektakularny wynik jest także zauważalny w internecie. Na najbardziej poczytnych portalach i wortalach można odnaleźć 216 informacji prasowych na temat inicjatywy wspierającej rozwój kadry menedżerskiej. Ponadto program edukacyjny Talent Club znalazł się w gronie najlepszych projektów europejskich w kategorii Corporate Image i został nominowany do SABRE Awards, jednej z najbardziej prestiżowych nagród w branży public relations.

Czy istnieje przepis na spektakularne kształtowanie wizerunku firmy? Okazuje się, że tak. Zarządzanie firmą w duchu nowatorskiej polityki on-line i otwartość na potrzeby internautów może okazać się przełomowym momentem w życiu nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Justyna Adamczyk
www.e-marketing.pl


Justyna Adamczyk - redaktor naczelna www.e-marketing.pl
Justyna Adamczyk

Specjalista ds. e-marketingu. Właścicielka i redaktor naczelna popularnego vortalu:
www.e-marketing.pl.

Z Internetem związana jest aktywnie od 1997 roku.
Zajmuje się opracowywaniem oraz wdrażaniem projektów internetowych w sieci. Wprowadza innowacyjne strategie marketingowe na stronach internetowych. Przeprowadza kampanie promocyjne. Od wielu lat prowadzi strony internetowe znanych marek.
Jest autorką wielu publikacji z dziedziny e-marketingu. Prowadzi szkolenia, seminaria i wykłady z dziedziny marketingu internetowego.