Getin w rękach rady nadzorczej

Rada nadzorcza otrzymała uprawnienia do kontrolowania działalności Getinu. Do jej zadań należy: powołanie, kontrolowanie i ustalanie wynagrodzenia zarządu oraz zatwierdzanie regulaminu.Rada musi wydać zgodę na zaciąganie zobowiązań i poręczenie majątkiem spółki powyżej pewnych limitów. Rada ma wgląd nawet w politykę personalną i płacową, wybór prokurenta i standard rachunkowości.