Grupa ROBYG – sprzedaż przekroczyła 4300 mieszkań w 2021 roku

Grupa ROBYG – sprzedaż przekroczyła 4300 mieszkań w 2021 roku

W 2021 roku Grupa ROBYG podpisała ponad 4300 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu – co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do 2020 roku. Spółka zawarła 4276 umów rezerwacyjnych netto i rozpoznała w przychodach ok. 2940 lokali. Mniej niż 1% oferty to lokale gotowe – co potwierdza dużą popularność mieszkań budowanych przez ROBYG. Większość mieszkań jest wyposażona w standardzie w system Smart House firmy Keemple.

Pod koniec 2021 r. 100% akcji ROBYG nabył TAG Immobilien AG od Bricks Acquisitions Limited, spółki kontrolowanej przez The Goldman Sachs Group, Inc. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w I kwartale 2022 r. z zastrzeżeniem zgody antymonopolowej.

ROBYG przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Już dzisiaj wiele ze stosowanych przez ROBYG rozwiązań w budownictwie oraz podejmowane inicjatywy społeczne i pracownicze wskazują na zaangażowanie firmy w filozofię zrównoważonego rozwoju.

„Rok 2021 jest dla nas z pewnością rokiem rekordowym, ale oczywiście nasze plany inwestycyjne są rozpisane na kilkanaście najbliższych lat i jednocześnie dobrze zabezpieczone w zakresie możliwości ich sfinansowania. Rok 2021 był bardzo udany dla całego polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, popyt rósł znacznie szybciej niż w 2020 roku. Obserwowaliśmy rosnący popyt inwestycyjny – co jest efektem zarówno zainteresowania dużych podmiotów zagranicznych, jak i zmiany aktywności inwestycyjnej Polaków, którzy przekierowywali środki z lokat na inwestycje w nieruchomości. Jako Grupa ROBYG uważamy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ciągu najbliższych 2 lat będzie się stabilnie rozwijał. Spodziewamy się, że nadal popyt będzie przewyższał podaż, ze względu na wymogi proceduralne i administracyjne dotyczące wprowadzania nowych inwestycji. Wzrost popytu może być także stymulowany przez nabywców lokujących swój kapitał, jednak nadal kupujący mieszkanie na własne potrzeby będą stanowić istotną część nabywców. W 2021 roku jako jeden z wiodących deweloperów w Polsce ogłosiliśmy strategię ESG i opublikowaliśmy raport wpływu. Zawarliśmy i opisaliśmy w niej 3 programy, które nazwaliśmy: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania Naszą strategię wyróżnia bowiem to, że w sposób dobrowolny – nie jesteśmy zobowiązani ani prawem polskim ani regulacjami unijnymi – sami założyliśmy ambitne i mierzalne cele dla naszej firmy.. Dodatkowo powiązaliśmy je z celami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi przez ONZ. ESG jest bowiem od dawna obecne w działalności naszej spółki – poprzez strategię uporządkowaliśmy działania i nadaliśmy im konkretne kierunki. Naszą ambicją jest wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i pozycja lidera w branży w zakresie zielonej transformacji z Polsce. Podjęliśmy też decyzję o przejściu w procesach budowlanych w 100% na energię ze źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2024 roku” – powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu ROBYG SA.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 512 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 117 mln zł – czyli o 324% więcej niż w H1 2020 roku, a EBIT 147 mln zł – wzrost o 264% rok do roku.

Grupa ROBYG ponownie podwyższyła standard mieszkań w swoich inwestycjach i wprowadza nowatorskie, ekologiczne farby elewacyjne, pochłaniające zanieczyszczenia. Wyjątkowa jakość ROBYG obejmuje ponadstandardową wysokość mieszkań, balkony, loggie lub tarasy w każdym mieszkaniu, drewniane okna, dźwiękoszczelność, wideofony, instalacje światłowodowe, a także lobby z portierem i oświetlenie LED części wspólnych zasilane przez panele fotowoltaiczne. Ponadto na każdym osiedlu ROBYG projektuje obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD i ładowarki samochodów elektrycznych. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów. Większość mieszkań jest wyposażona w standardzie w system Smart House firmy Keemple.

W tym roku ROBYG wprowadził na swoich osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych – infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków. Ponadto wybrane inwestycje będą posiadały miejsca zewnętrzne do ładowania – ogólnodostępne dla mieszkańców.