Grupa Selena: Przyłbice dla szpitali – inicjatywa pracowników

Grupa Selena: Przyłbice dla szpitali – inicjatywa pracowników

Pracownik Grupy Selena rozpoczął produkcję przyłbic oraz masek z wymiennym filtrem i bezpłatnie przekazuje je szpitalom. Wszystkie materiały do wykonania przyłbic oraz drukarki 3D pozyskał w ramach własnej inicjatywy. Bieżąca partia obejmie 10.000 przyłbic – planowane jest rozszerzenie akcji i dołączenie kolejnych drukarek. Grupa Selena wspiera inicjatywę wolontariatu.

Grupa Selena na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozwojem koronawirusa na świecie, a w szczególności w rejonach, gdzie posiada oddziały, spółki i fabryki. Specjalnie powołany zespół z poziomu centrali Grupy „Response Team” opracowuje procedury i wsparcie na wypadek konieczności wprowadzenia scenariuszy zabezpieczających tak, aby zminimalizować wpływ koronawirusa na prowadzoną przez nas działalność. Grupa wprowadziła wiele procedur bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniami.

Podjęte działania zabezpieczające działalność operacyjną:

  • Zawieszone zostały wszelkie podróże służbowe do krajów znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia, jako kraje położone w strefach zagrożenia infekcją.
  • Wprowadzono system pracy zdalnej – smart working wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Alternatywną i rekomendowaną formą spotkań są wideokonferencje online.
  • Na bieżąco monitorowany jest stan zdrowia pracowników.
  • Prowadzone są akcje edukacyjne, zwiększono dostępność środków antybakteryjnych i dezynfekujących dla pracowników w siedzibach firmy wraz z dodatkowymi instrukcjami BHP.
  • W zakładach produkcyjnych wprowadzono niezbędne procedury zmierzające do odizolowania zakładów od osób trzecich.
  • Przekazywanie bieżących informacji na temat najnowszych produktów i technologii wprowadzanych w tym roku będzie prowadzone w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

„W Grupie Selena wszyscy staramy się zaangażować w pomoc w obecnej sytuacji. Akcja wsparcia szpitali była spontaniczna, ale bardzo szybko wprowadziliśmy ją w życie. Posiadam drukarkę 3D i wraz z kolegami, którzy także są w posiadaniu takiego sprzętu, rozpoczęliśmy druk przyłbic – aby dać  sprzęt szpitalom. Mamy materiał na około 10.000 przyłbic – najbardziej w projekcie brakuje kolejnych drukarek, gdyż wydruk trwa około 1,5 godziny. Rozpocząłem też prototypowanie masek z wymiennymi filtrami” – mówi Łukasz Gruźlewski, informatyk w spółce Matizol z Grupy Selena.

„Pracownicy Grupy Selena są wielkimi społecznikami i angażują się w pomoc potrzebującym – zwłaszcza w obliczu bieżącej, trudnej sytuacji. Cenimy to i wspieramy. – choć naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ciągłości produkcji. Kładziemy duży nacisk na zapewnienie dostaw surowców do zakładów produkcyjnych oraz regularnych dostaw produktowych do naszych spółek zagranicznych. Pozwala to sprawnie i bez zakłóceń odpowiadać na wpływające do wszystkich naszych spółek zamówienia. Bezpieczeństwo pracowników i naszych współpracowników oraz klientów jest dla nas szczególnie ważne w tym czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na pracę w trybie smart working, aby ograniczyć kontakty między pracownikami i zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirsuem. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy rodzaj pracy można wykonywać z domu – tym bardziej dziękujemy wszystkim pracownikom z zakładów produkcyjnych Grupy Selena, którzy w tych trudnych czasach pozostali na swoich stanowiskach pracy przestrzegając dodatkowych zaleceń sanepidu i WHO. Dzięki nim nasze produkty docierają na czas do klientów na ponad 100 rynkach” – mówi Ilona Gajewska, PR&Communication Executive Manager w Grupie Selena.


Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników. Więcej na: selena.com