Handel elektroniczny w Polsce

I-Metria przeprowadziła badania, z których wynika, że polski rynek elektronicznego handlu zaczął należeć do firm, które umiejętnie wykorzystują możliwości Internetu.Pomimo tego, że handel elektroniczny zaczyna odnosić sukcesy ze sprzedaży i przynosić zyski, to w handlu tym jest jeszcze dużo do zrobienia. Jak podaje magazyn “Internet”” z raportu można się dowiedzieć m.in. nie tylko o rozwoju rynku sklepów internetowych, jego perspektywach i ograniczeniach oraz reakcji na recesję, ale też poznać jak sklepy funkcjonują od środka (zatrudnienie, sposoby płatności i dystrybucji zamówionych towarów). Badanie to zostało przeprowadzone online za pomocą e-poczty i stron WWW.”