Harmonogram wdrożenia projektu internetowego

Aby przystąpić do realizacji projektu witryny trzeba dysponować bazą niezbędnych informacji takich jak: określenie celu, przeznaczenia i zawartość witryny oraz struktura i interakcja na stronie. Konieczne jest też stworzenie harmonogramu działań, jego doskonalenie, przeprowadzanie badań oraz testowanie uruchomionej aplikacji. Aby efektywnie przygotować proces wdrażania witryny internetowej, należy postępować według harmonogramu, na który składa się:

 • przeprowadzenie badań,
 • opracowanie projektu serwisu WWW,
 • zbieranie danych do realizacji witryny internetowej,
 • zainstalowanie serwisu internetowego na serwerze,
 • testowanie poprawności jego funkcjonowania,
 • usprawnianie serwisu,
 • cykliczne przeprowadzanie promocji witryny,
 • aktualizowanie i doskonalenie strony internetowej.
Przeprowadzenie badań

Najlepiej zastosować wywiad lub ankietę pośród klientów firmy, a także osób zainteresowanych ofertą. Uwagi mają przyczynić się do stworzenia wytycznych niezbędnych do opracowania serwisu internetowego, który spełniałby ich oczekiwania.

Opracowanie projektu serwisu WWW

Należy określić funkcje strony oraz wyznaczyć cele, które mają być realizowane. Następnie można przystąpić do tworzenia planu wykonawczego, który będzie zawierał opisy kolejnych czynności wraz z określeniem czasu wymaganego na ich realizację, oraz przewidywany termin wykonania projektu. Na tym etapie należy określić też strukturę serwisu (rozmieszczenie poszczególnych elementów, interfejs użytkownika) oraz dobrać stylistykę graficzną.

Zbieranie danych do realizacji witryny internetowej

Gromadzenie informacji powinno odbywać się według hierarchii stopnia jej ważności. Dysponując bazą danych oraz planem wykonawczym można przystąpić do tworzenia serwisu. W procesie tym szczególną uwagę należy zwrócić na aspekty funkcjonalne, czyli parametry techniczne. Jeżeli witryna ma być zaopatrzona w system, który umożliwia dokonywanie płatności, szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dokonywania transakcji. Istotne znaczenie ma też wyposażenie elektronicznego sklepu w specjalne oprogramowanie odpowiedzialne za sukcesywne aktualizacje w magazynie sklepu. Opcja ta jest niezbędna w przypadku witryn dysponujących szerokim wachlarzem asortymentu.

Zainstalowanie serwisu internetowego na serwerze oraz testowanie poprawności jego funkcjonowania

Istotne znaczenie ma poprawność wyświetleń witryny, czas ładowania się aplikacji, a także funkcjonowanie poszczególnych elementów odpowiedzialnych za proces zakupu i płatność kartami kredytowymi.
Błędem jest przeprowadzenie kampanii reklamowej, mającej na celu zaanonsowanie użytkownikom o obecności firmy w Internecie przed przeprowadzeniem testów próbnych. Działanie takie jest niezmiernie ryzykowne i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla firmy. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku dokonywania transakcji ze strony internetowej.

Usprawnianie serwisu

Wprowadzając korekty po gruntownej analizie wyników testowania. Etap rzeczywistego uruchomienia witryny można poprzedzić badaniami opinii specjalistów. Proces ten pozwoli na uzyskanie wytycznych niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania aplikacji w Sieci.

Cykliczne przeprowadzanie promocji witryny

W tym celu należy wykorzystać reklamowe techniki internetowe (wyszukiwarki, banery, pop-upy, e-mail, listy dyskusyjne, promocję uzupełniającą), a także metody tradycyjne (prasa, telewizja, billboardy). Ma to na celu poinformowanie użytkowników o obecności firmy w Internecie, dystrybuowanie oferty do potencjalnych klientów, a także zachęcanie do odwiedzin ośrodka WWW. Należy pamiętać, że kampania reklamowa jest procesem długoterminowym i należy dążyć do jej systematycznej intensyfikacji.

Aktualizowanie i doskonalenie strony internetowej

Aktualizacja zawartości strony jest kwestią niezmiernie ważną, jednak przez wielu autorów witryn lekceważoną. Należy pamiętać, że ośrodek WWW jest wizytówką firmy, stąd wszystkie informacje powinny być aktualne. Oczywistym jest fakt, że internauta, który odwiedził stronę ponownie tego nie uczyni, jeśli od ostatniego pobytu jej zawartość nie uległa zmianie. Ponadto warto pamiętać, że wiele wyszukiwarek indeksujących zasoby WWW podaje również datę ostatniej aktualizacji.

Drugim istotnym czynnikiem jest ciągłe doskonalenie witryny internetowej, co ma na celu zwiększanie liczby odwiedzin. W tym celu zaleca się:

 • Cyklicznie przeprowadzać badania (najlepiej ankietowe) wśród społeczności internetowej w celu uzyskania wskazówek, które mogłyby przyczynić się do usprawniania serwisu. Przy czym należy pamiętać, aby formularz ankietowy nie zawierał zbyt dużej liczby pytań, może to zniechęcić internautę. Nie należy też nalegać na pozostawienie danych personalnych respondenta. Jeśli jednak informacja ta jest niezbędna do opracowania badań marketingowych, trzeba wyjaśnić ten fakt na stronie.
 • Uzupełniać strony serwisu o dodatkowe elementy (np. darmowe programy, cyklicznie publikowane artykuły, kartki pocztowe, informacje o pogodzie, kursy walut itd.).
 • Dostosowywać warunki sprzedaży do życzeń internautów (np. obniżyć koszty przesyłki, stosować rabaty dla stałych klientów, sezonowo obniżać ceny).
 • Dążyć do poszerzania asortymentu w elektronicznym sklepie.

Wszystkie powyżej wymienione działania mają stanowić platformę, na której powinno się realizować przedsięwzięcia internetowe. Poszczególne etapy powinny być skrupulatnie respektowane, gdyż tylko planowane działania umożliwią efektywne funkcjonowanie serwisu WWW.

Justyna Adamczyk


www.e-marketing.pl