Internet w firmie

Katedra Logistyki Szkoły Głównej Handlowej i polski oddział A.T.Kearnej przeprowadziły ankietę dotyczącą wykorzystania Internetu przez polskie firmy. Dane dowodzą, że firmy dostrzegają konieczność wykorzystania Internetu w biznesie, ale nie umieją go w pełni wykorzystać.Internet jest wykorzystywany przez wszystkie ankietowane firmy, ale służy zazwyczaj jako środek komunikacji. Korzystają z niego przeważnie pracownicy administracyjni i kadra zarządzająca. Ankietowanych było 50 firm wybranych z “Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw” opracowanej przez “Rzeczpospolitą”, a zaledwie 45% z nich dokonuje e-zakupów. Najczęściej zamawia się artykuły biurowe i informacyjne.