Jak powstała nowa odsłona Pracuj.pl?

Jak powstała nowa odsłona Pracuj.pl?

Użytkownicy Pracuj.pl od kilku tygodni korzystają z nowej strony głównej serwisu. Oferuje ona, oprócz zmienionego wyglądu, m.in. lepszą personalizację proponowanych ofert pracy, szybki i sprawny dostęp do ogłoszeń, lepsze dostosowanie strony do urządzeń mobilnych oraz nową wyszukiwarkę. Jak przebiegały prace nad tym projektem? Co zadecydowało o jego kształcie? O tych i innych kwestiach opowiada Mariusz Kuźniewicz, Senior Product Strategy Manager w Grupie Pracuj.

Prace nad nową stroną główną Pracuj.pl:

  • Prace koncepcyjne w multidyscyplinarnych zespołach.
  • Łącznie 70 użytkowników zaangażowanych w badania jakościowe.
  • Kilka tysięcy specjalistów – użytkowników Pracuj.pl przebadanych ilościowo.
  • Weryfikacja w ramach testów in-house, online, offline i testów A/B.
  • Badania wśród uczestników wydarzeń: Pracuj Surf i JOBICON.

Jakie są najważniejsze funkcje nowej strony głównej Pracuj.pl? Kliknij, by przeczytać tekst w biurze prasowym

Nowa odsłona serwisu

Serwis Pracuj.pl posiada 6,5 mln zarejestrowanych użytkowników, a aktywnych jest na nim 40 000 rekruterów. Co miesiąc odwiedza go ponad 3 mln osób. Zmieniające się oczekiwania internautów oraz rozwój rynku rekrutacyjnego sprawiają jednak, że Pracuj.pl musi stale ewoluować. Odpowiedzią na to zapotrzebowane jest nowa strona główna serwisu. Powstała ona w wyniku wielomiesięcznych prac, rozłożonych na kilka etapów.

 

 

Obecny kształt strony głównej Pracuj.pl to wynik długiego procesu projektowania, realizowanego w interdyscyplinarnych zespołach. W jego trakcie korzystaliśmy nie tylko z potencjału specjalistów Grupy Pracuj. Wprowadzane pomysły testowaliśmy w ramach badań jakościowych wśród użytkowników. Łącznie wzięło w nich udział 70 osób. W kolejnych etapach prac sięgaliśmy także po inne narzędzia, takie jak choćby testy A/B w ramach wdrażania nowej wersji strony głównej. Na podstawie wszystkich tych elementów powstała nowa odsłona serwisu, z której korzystają użytkownicy

– mówi Mariusz Kuźniewicz, Senior Product Strategy Manager w Grupie Pracuj

Faza koncepcyjna: Poznać potrzeby

Prace koncepcyjne nad nową stroną główną rozpoczęły się kilkanaście miesięcy temu. Jako pierwsze zostały przeprowadzone warsztaty Discovery w trzech niezależnych, interdyscyplinarnych zespołach składających się z programistów, marketingowców i ekspertów od obsługi klienta z Grupy Pracuj. Powstały w ten sposób trzy koncepcje strony głównej, które następnie były weryfikowane przez zespół projektowy.

Zależało nam na szczegółowej weryfikacji założeń, które przed sobą postawiliśmy. Wnioski z warsztatów posłużyły nam w następnych miesiącach za fundament do dalszych badań. W ciągu pół roku przeprowadziliśmy serię badań jakościowych z użytkownikami, dotyczących m.in. tego, w jaki sposób prezentowane powinny być listy ofert pracy, w jakich kontekstach mają występować oraz jak strona główna powinna wyglądać na urządzeniach mobilnych. Przeprowadziliśmy także desk research rozwiązań UX/UI, które nas inspirowały przy projektowaniu strony

– mówi Mariusz Kuźniewicz.

 

Powstałe na tej podstawie założenia leżały u podstaw wersji strony głównej serwisu, która trafiła do użytkowników. Jak podkreśla Mariusz Kuźniewicz, dzięki podjętym inicjatywom zespół projektowy miał pewność, że dla użytkowników kluczowe w projekcie nowej strony głównej będą:
  • personalizacja treści pod konkretną osobę
  • szybki i sprawny dostęp użytkowników do ofert pracy
  • łatwość korzystania z serwisu na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
Warsztaty Discovery

Faza koncepcyjna: Budowa MVP i projektowanie

Po zakończeniu pierwszego etapu badań z użytkownikami, zespół pracujący nad nową stroną główną Pracuj.pl opracował trzy koncepcje strony, z których została wybrana jedna, którą w ciągu kwartału wdrożono w wersji MVP (minimum viable product).

Trzy makiety stworzone na warsztatach różniły się od siebie przede wszystkim kontekstami prezentacji ofert pracy. Następnie na tej podstawie stworzyliśmy dwa bardziej szczegółowe projekty strony głównej, które ponownie skonfrontowaliśmy z użytkownikami. Na podstawie badań face to face i testów użyteczności online dokonaliśmy wyboru finalnego konceptu, który w największym stopniu odpowiadał na potrzeby użytkowników

– opowiada Mariusz Kuźniewicz.

Następnym etapem prac było stworzenie projektów graficznych całej strony głównej oraz prezentowanych na niej treści. Przetestowane one zostały m.in. z uczestnikami Pracuj Surf oraz Festiwalu Pracy JOBICON, wydarzeń organizowanych przez Grupę Pracuj.
Tak powstała wersja strony głównej charakteryzowała się:
  • modułowym, poziomo przewijanym układem treści
  • przejrzystym, bardziej czytelnym wyglądem
  • dopasowaniem ofert na bazie historii aktywności użytkownika w serwisie
  • dostosowaniem do urządzeń mobilnych.

Faza weryfikacji: test efektywności

Działania zespołu przerodziły się w gotową wersję beta strony, uruchomioną w marcu 2019 roku. Wówczas przeprowadzone zostały testy A/B dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych.

Podczas serii testów A/B mierzyliśmy przede wszystkim to jak nowa wersja strony, oparta na personalizacji i dopasowaniu ofert do użytkownika, wpływa na liczbę otwarć ogłoszeń i konwersję, czyli liczbę wysyłanych CV na unikalnego użytkownika. Sprawdzaliśmy również, jak chętnie użytkownicy korzystają z poszczególnych fragmentów strony. Szczególnie przyglądaliśmy się wynikom wersji RWD, ponieważ jednym z naszych celów było dostosowanie strony do potrzeb coraz liczniejszej grupy użytkowników urządzeń mobilnych

– mówi Mariusz Kuźniewicz.

 

Oprócz zmian funkcjonalnych wprowadzone zostały zmiany technologiczne, które miały wpływ na szybkość strony. Testy wersji beta nowej strony głównej, przeprowadzane wśród użytkowników, a także osiągane w nich wyniki przekonały zespół, że przygotowane zmiany są dobrym kierunkiem i przynoszą zakładane rezultaty.
Strona główna jest ponad 3-krotnie szybsza od poprzedniej wersji. Osoby, które odwiedziły nową stronę główną na komputerach, składały CV o 6% częściej niż w wypadku poprzedniej wersji. Wynik na urządzeniach mobilnych jest jeszcze wyższy – wzrost wyniósł 18%.

Po premierze: co dalej?

Premiera nowej strony głównej nie oznacza końca prac nad nową odsłoną Pracuj.pl. Zespół Grupy Pracuj stale bada wyniki serwisu i na podstawie analiz będzie podejmuje decyzje o usprawnieniach.

Praca nad optymalizacją strony głównej się nie kończy. Przed nami w najbliższym czasie są m.in. testy zmian wersji dla osób niezalogowanych, tak by mogły one jeszcze wygodniej korzystać z jej funkcjonalności. Wkrótce ruszymy również z testami A/B modułów z treściami. Stale monitorujemy również konwersję użytkowników – czyli liczbę ogłoszeń, na które aplikują – oraz wpływ nowej strony głównej na ogólne wyniki całego serwisu

– podsumowuje Mariusz Kuźniewicz.