Już jest raport z XI edycji badania wykorzystania poczty elektronicznej organizowanej przez SARE

Już po raz jedenasty firma SARE zrealizowała Badanie nt. wykorzystania poczty e-mail w Polsce. Jest to projekt nie tylko wpisany na stałe w działalność SARE. To wydarzenie pozwala obserwować trendy na rynku e-mail marketingu i ewolucję wpływów tego narzędzia na sukces w biznesie.
Raport przedstawia wyniki badania, opinie i refleksje respondentów (w tym roku ponad 3000 osób). Co istotne, cykliczność badania umożliwia konfrontację wyników z latami ubiegłymi, a tym samym formułowanie tendencji.

O co pytano respondentów?

W jaki sposób wykorzystują e-mail marketing w pracy osoby z działów marketingu, PR, dyrektorzy i właściciele firm?

Jakie są ich preferencje w kontekście użytkowania poczty elektronicznej?

Czy e-mail marketing utrzymuje swoją pozycję lidera pośród narzędzi marketingu online?

Same wyniki potwierdzają tendencje panujące na rynku, ale też bywają zaskakujące.

Następuje pewne przewartościowanie w sposobie korzystania z poczty elektronicznej. Aż 32% ankietowanych posiada 5 i więcej kont pocztowych. Czyli co trzeci badany posługuje się 5 różnymi adresami oraz skrzynkami. Użytkownicy często zakładają konta w celach testowych (szczególnie w branży e-commerce), ale też generują dodatkowe adresy przez wzgląd na promocje i rabaty. Jedynie 8% badanych posiada 1 konto pocztowe albo nie ma go wcale. To o 3% mniej niż w roku ubiegłym.

Potwierdza się wzrost liczby otrzymywanych przez użytkowników wiadomości. Niemal połowa ankietowanych deklaruje, że codziennie otrzymuje średnio więcej niż 40 maili. Z tego 16% badanych ponad 100 wiadomości dziennie! Grupa osób, która otrzymuje mniej niż 20 maili dziennie (23%) maleje z roku na rok – w roku 2013 stanowiła 43% badanych.

E-mail wciąż króluje wśród kanałów komunikacji w Internecie! Potwierdza się to zarówno od strony klienckiej – 90% ankietowanych subskrybuje różnego rodzaju newslettery. Można dostrzec coraz większe zorientowanie na content – 92% zamawianych newsletterów to wiadomości o charakterze informacyjnym i branżowym. Jak i osób wysyłających – prawie 80% marketerów najczęściej wybierało właśnie tę formę dialogu z klientem.

Czy marketerzy uważają, że dzięki e-mail marketingowi firma może osiągnąć wymierne korzyści? Tak, tak, tak! Potwierdza ten fakt 90% ankietowanych. Wynik ten utwierdza nas w przekonaniu, że ciągle rozwijane narzędzia wspomagające ten kanał komunikacji wpływają na wzrost sprzedaży i lepsze postrzeganie firmy. Warto więc inwestować w zaawansowane rozwiązania komunikacji z klientem.

RAPORT DO POBRANIA:
http://sare.pl/files/download/sare_xi_badanie_wykorzystania_poczty_elektoronicznej_raport_2014.pdf

Jedenaste badanie poczty elektronicznej objęte zostało patronatem medialnym Bankier.pl, patronatem merytorycznym iab.Polska i branżowym Magazyn Online Marketing Polska, Mediarun, The Warsaw Voice oraz Nowoczesna Firma. Parterem specjalnym raportu jest Fotolia.

Badanie po raz kolejny zostało przeprowadzone w ramach modułu ankiet systemu SARE. Ankieta była dostępna w Internecie od 25 września do 7 listopada.

*******
O SARE

SARE to najbardziej doświadczona polska firma specjalizująca się w szeroko pojętym e-marketingu i wsparciu sprzedaży. System SARE to autorskie, zaawansowane narzędzie do prowadzenia zautomatyzowanej, precyzyjnie targetowanej, personalizowanej komunikacji z klientami poprzez e-mail i mobile. Posiada możliwość integracji różnych kanałów komunikacji wykorzystując maile, SMSy, ankiety, usługi Call Center. Skutecznie zwiększa sprzedaż dzięki integracji z platformami e-commerce oraz systemami CRM, CMS, ERP. Z SARE budujesz stałe relacje z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz innymi adresatami swoich działań. Szczegółowy system raportowania może śledzić statystyki wysyłki i zachowania adresatów prowadzone w sieci po otrzymaniu maila.