Kolej zwiększa nakłady na promocję o ponad 800%, branża turystyczna stawia na Internet

W sumie 16 mln Polaków planowało w tym roku wyjazd wakacyjny, z czego 5 mln myślało o wyjeździe za granicę – wynika z danych Mondial Assistance. O polskiego turystę konkurowały nie tylko biura podróży, zachęcające do skorzystania ze swojej oferty, ale również przewoźnicy czy branża gastronomiczna. Tylko w pierwszej połowie tego roku cała branża turystyczna wydała na promocję niemal 119 milinów złotych.
Jest to 16% więcej niż w analogicznym okresie 2014 – wynika z analizy domu mediowego Codemedia. Wydatki bez uwzględnienia branży gastronomicznej wyniosły niemal 88 milionów i wzrosły aż o 24%.

W analizowanym okresie najwięcej w promocję zainwestowały biura podróży przeznaczając na ten cel ponad 32 miliony złotych (28% wszystkich wydatków) – o 3% więcej niż w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku. Drugie miejsce z udziałem na poziomie 26% i kwotą ponad 31 milionów zajęły firmy z kategorii transport publiczny, koleje i linie lotnicze. Ten sektor zanotował najbardziej dynamiczny wzrost wydatków w stosunku do pierwszej połowy 2014 roku – zwiększając je dwukrotnie. Prawie 31 milionów wynosiły budżety, jakie na reklamę przeznaczyła gastronomia, która zanotowała z kolei nieznaczny spadek o 4% w porówaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Zestawienie zamyka promocja miejsc noclegowych (12%, 14 milionów) i regionów turystycznych (8% i 9,5 miliona), która to kategoria zanotowała z kolei najwiekszy spadek nakladów o 21%.

Biura podróży najchętniej reklamują swoją ofertę turystyczno-wypoczynkową. W kategorii transport publiczny, koleje i linie lotnicze na swoją reklamę najwięcej przeznaczyła kolej (ponad 16 milionów) wyprzedzając porty i linie lotnicze (11 milionów). W przypadku gastronomii dominują reklamy restauracji, a spośród miejsc noclegowych najchętniej promowały się hotele.

Firmy z sektora turystycznego najczęściej reklamują się w Internecie, gdzie w pierwszej połowie 2015 roku ulokowały 37% swoich budżetów marketingowych. Reklama w tym kanale kosztowała je ponad 43 miliony zł (I – VI 2015 r, źródło: Codemedia), a wzrost w porównaniu z pierwszą połową 2014 roku wynosi 52%. Najczęściej kampanie reklamowe były realizowane w takich portalach jak Wp.pl, Onet.pl i Gazeta.pl.

Drugim najpopularniejszym medium była telewizja, gdzie firmy ulokowały ponad 33 miliony złotych (28% nakładów). Jest to kwota o ok 2% większa niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2014 roku. Reklamy najczęściej pojawiały się w Polsacie i TVN. Bardzo chętnie wybierany był kanał informacyjny TVN24, wyprzedzając TVP1 i AXN. Wysoko uplasowały się takie kanały tematyczne jak Discovery Channel, National Geographic Channel i Comedy Central.

10% czyli 12 milionów firmy przeznaczyły na kampanie z wykorzystaniem radia, najczęściej w stacjach ogólnopolskich Radiu Zet i RMF FM. Firmy chętnie reklamowały się również w lokalnych edycjach PR3, radia ESKA oraz Vox FM. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 rokiem wydano więcej o ok. 9% (4 miliony) – wynika z analizy domu mediowego Codemedia.

Niecałe 13 milionów (11%) branża turystyczna przeznaczyła na promocję w magazynach, które zanotowały wzrost – o 20% – w porównaniu z pierwszą połową 2014 roku. W przypadku tygodników i miesięczników firmy wybierały najczęściej „Wprost”, „Politykę” i „Forbes”. Zaraz za nimi uplasował się „Twój Styl”, Newsweek” i „GALA”. Jeśli chodzi o tytuły turystyczne, to najchętniej branża reklamowała się w takich magazynach jak: „Podróże”, „Business Traveller Poland” i „Voyage”. Dużą popularnością cieszyły się periodyki wydawane przez linie lotnicze – „Kaleidoscope” i „Wizz”.

7% budżetów – 8,5 miliona złotych – pochłonęła reklama zewnętrzna. Ponad 4,5 miliona kosztowała promocja w kinach (4% wydatków całej kategorii), a nieco ponad 4 milionów w prasie codziennej. W dziennikach najwięcej budżetów ulokowano w „Gazecie Wyborczej”, tytułach z portfolio Polska Press i „Super Expressie”.

*******
O Codemedia

Codemedia jest największym niezależnym domem mediowym w Polsce działającym w segmencie wspierania sprzedaży przy pomocy kanałów mediowych, zarówno tej będącej efektem bezpośredniego odzewu na komunikację, jak i tej odroczonej w czasie i miejscu (kanale dystrybucji). Firma koncentruje się przede wszystkim na nowoczesnych mediach – telewizji, Internecie, mediach mobilnych, a także innych kanałach tradycyjnych i BTL.