Komórki z aplikacją Mnemonius uczą angielskiego

Z początkiem grudnia warszawska firma Mobitis wprowadza na rynek program nauki języka angielskiego o nazwie Mnemonius. Jest to zestaw kursów o różnym stopniu zaawansowania. Proces nauczania odbywać się będzie przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Mnemonius jest dla osób uczących się języka angielskiego pierwszą tego typu propozycją na polskim rynku.W ramach programu Mnemonius jego uczestnicy cyklicznie pobierają do pamięci telefonów kolejne porcje angielskich haseł. W zależności od poziomu zaawansowania, objaśnienia haseł prezentowane są w języku ojczystym lub po angielsku. Na uwagę zasługuje sposób prezentacji kolejnych słów – jest on zgodny z rzeczywistą częstością ich wykorzystywania w języku angielskim. W przypadku niskiego poziomu zaawansowania kursu, Mnemonius wyświetla słowa najczęściej używane. Wraz z postępem nauki, na bardziej zaawansowanych poziomach prezentowane są słowa występujące rzadziej, ale wciąż istotne dla osób chcących precyzyjniej i pełniej formułować myśli w języku angielskim. Uczestnicy kursów sami decydują, kiedy i jak dużo czasu poświęcić na naukę, ponieważ narzędziem nauki jest osobisty telefon komórkowy.

Skuteczność kursów zależy od prowadzenia przez użytkowników rzetelnej samooceny. Po każdym wyświetleniu hasła i objaśnienia, kursanci sami oceniają znajomość danego słowa w skali ocen od 0 do 4. W zależności od oceny, system przypomni dane słówko po odpowiednim czasie. Jeśli hasło było dla użytkownika zupełnie nieznane, system przypomni je następnego dnia. Analogicznie, im lepsza znajomość hasła tym dłuższy czas do jego ponownego wyświetlenia. Algorytm ten ma gwarantować możliwie największą skuteczność zapamiętywania i w efekcie zapewnić najlepsze efekty.

Program Mnemonius dostępny jest dla abonentów wszystkich sieci telefonii komórkowej, jednakże do korzystania z kursów potrzebny jest model telefonu obsługujący aplikacje Java. Mnemonius oferuje 4 poziomy zaawansowania kursów: od nauki wyrażeń od podstaw (Basic English) do poziomu wysoko zaawansowanego (Upper Intermediate English). Każdy kurs zawiera od 3.600 do 5.600 słów, co daje możliwość poznania nawet kilkunastu słów dziennie w okresie jednego roku. Osoby zainteresowane nauką mogą zapoznać się z możliwościami systemu i zawartością kursów, korzystając za darmo z wersji demonstracyjnej. Użytkownicy , którzy chcą skorzystać z pełnego kursu, nabywają abonament roczny w cenie 59 złotych brutto za każdy kurs.

Firma Mobitis zamierza oferować kursy poprzez sieć sklepów internetowych oraz przez własną witrynę www.mnemonius.com i wap.mnemonius.com . Mobitis już teraz zapowiada wielojęzyczne wersje kursów oraz sukcesywne rozszerzanie merytorycznej zawartości opracowanych przez siebie programów językowych.

Dlaczego Java
Spośród obecnie dostępnych technologii to właśnie połączenie Java z GPRS daje największe możliwości kształtowania wszelkiego rodzaju kursów. Szefowie Mobitis uważają, że technologie te tak samo dobrze jak w rozrywce, mogą sprawdzić się w różnego rodzaju kursach szkoleniowych. Szczególnie cenna jest możliwość wprowadzenia pewnej interaktywności pomiędzy uczącym się a systemem (np. możliwość udzielania odpowiedzi lub oceny), co zdecydowanie podnosi walory programów nauczania. Twórcy programu Mnemonius są zdania, że Java będzie standardem najbliższej przyszłości. Dziś, użytkowników tej technologii w skali kraju jest ok. 3 milionów, przy czym liczba ta rośnie miesięcznie o kolejnych 75 tys.