Lekarze na stażach – zarobki, godziny pracy, odpowiedzialność

W Polsce w Izbach Lekarskich zarejestrowanych jest ponad 8 tys. lekarzy stażystów oraz lekarzy dentystów stażystów. Gdzie jest ich najwięcej, ile zarabiają, ile godzin mogą pracować i jaką odpowiedzialność ponoszą?
Zanim absolwent medycyny zostanie specjalistą, rozpoczyna karierę zawodową od odbycia obowiązkowego stażu. W przypadku lekarza stażysty okres ten trwa 13 miesięcy, w trakcie których pogłębia on wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku lekarza dentysty stażysty – 12 miesięcy. Staż rozpoczyna się corocznie w dniach od 1 października albo 1 marca. Najwięcej młodych adeptów sztuki medycznej zbiera pierwsze zawodowe doświadczenia w okręgu warszawskim, krakowskim i wrocławskim. Z danych Naczelnej Izby lekarskiej z dnia 30.09.2016 roku wynika, że kluczową kuźnią lekarzy jest Warszawa, gdzie na stażu w Okręgowej Izbie Lekarskiej zarejestrowanych jest 1036 lekarzy i 218 lekarzy dentystów. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie jest ich odpowiednio 736 i 191, a w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu – 639 i 199. Z kolei najmniej stażystów zdobywa praktyczne doświadczenie w Gorzowie Wielkopolskim – 16 lekarzy stażystów i 4 lekarzy dentystów, w Płocku 26 i żaden dentysta, a w Zielonej Górze – odpowiednio 31 i 4.

Zarobki i wymiar dyżurów

Wynagrodzenie lekarza stażysty określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – paragraf 6 ust. 5. Zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wynosi 2007 zł brutto (czyli ok. 1465 zł netto). Zarobki mogą być wyższe w momencie, gdy lekarz stażysta pełni dyżury medyczne. Za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 125 proc. stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Młody lekarz w trakcie stażu może pełnić jeden dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze – jeden 5 godzin i drugi 5 godzin i 5 minut.

Czy młody lekarz potrzebuje obowiązkowego OC?

OC jest obowiązkowe tylko dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. dla podmiotów leczniczych np. szpitali czy przychodni oraz dla praktyk lekarskich. Dotyczy to więc także lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktowych). – Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie ma ustawowego obowiązku posiadania polisy OC. Zatem stażysta, będący pracownikiem podmiotu szkolącego również nie musi mieć ubezpieczenia OC – wyjaśnia Katarzyna Strzałkowska, Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. – Kwestia odpowiedzialności stażysty za błąd medyczny – jak każdej odpowiedzialności za błąd medyczny – nie może być rozpatrywana na płaszczyźnie ogólnej, w oderwaniu od okoliczności konkretnej sprawy. Co do zasady stażysta wykonuje zawód pod nadzorem opiekuna, czynności podejmuje na jego zlecenie lub po zasięgnięciu jego opinii, zatem to raczej opiekun stażysty jest osobą prowadzącą leczenie pacjenta i to on powinien zadbać, aby leczenie to odbywało się zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną – dodaje Rzecznik NIL.

Zabezpieczenie interesów własnych

Lekarze i lekarze stażyści pracujący na zasadzie umowy o pracę nie są zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednak istnieją sytuacje, kiedy takie ubezpieczenie może ochronić ich majątki lub np. pokryć koszty procesów sądowych. – Nawet jeśli podmiot medyczny zatrudnia lekarza czy lekarza stażystę na umowę o pracę, a sam ma wykupione OC, to istnieją zdarzenia, które nie są objęte ochroną takiej polisy. Przykładem może być tu zniszczenie mienia pacjenta lub naruszenie jego praw – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w TU INTER. – Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, podmiot medyczny może pociągnąć lekarza lub lekarza stażystę do odpowiedzialności regresowej do wysokości trzech pensji. Regresu można spodziewać się w sytuacji, kiedy winę da się przypisać konkretnemu lekarzowi lub stażyście – dodaje ekspert INTER. Aby posiadać ochronę przed tego typu sytuacjami, lekarze pracujący na umowę o pracę powinni wykupić dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Lekarze stażyści z kolei mogą wykupić OC we własnym zakresie albo skorzystać ze specjalnych programów ubezpieczeniowych przygotowanych dla nich, nawet bezpłatnie, przez niektóre Izby Lekarskie.

********

Grupę INTER w Polsce tworzą: TU Inter Polska SA oraz TU INTER ŻYCIE Polska SA.
Oferta INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, które kierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Szczególnym odbiorcą usług INTER jest branża medyczna, dla której tworzone są wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe. Akcjonariuszem towarzystw jest Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a która jest dzisiaj jedną z wiodących marek w Niemczech, oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.