Nordea i LG Petro Bank stawiają na internetowy Help-Desk

The Polish Group (TPG), należące do grupy Prokom Internet, podpisała umowę z LG Petro Bank na wdrożenie i utrzymanie internetowego systemu Help-Desk. System ma usprawnić pracę działu serwisu technicznego w LG Petro Bank, a także po zakończeniu fuzji rozpoczętej w październiku zeszłego roku w Nordea Bank Polska.Autorski system BTS (Bug Tracking System) zostanie zainstalowany w centrali LG Petro Bank w Łodzi, po czym za pośrednictwem sieci internetowej- udostępniony w pierwszym etapie wszystkim pracownikom banku. Za pośrednictwem BTS’a będą oni mogli informować dział serwisu technicznego o różnego rodzaju problemach, takich jak np. awaria drukarki czy komputera. W drugim etapie przy pomocy systemu będą również obsługiwane zgłoszenia od klientów banku, którzy korzystają z usług związanych z bankowością elektroniczną. Zgłoszenia do systemu BTS będą przyjmowane za pomocą specjalnego internetowego formularza, który będzie tworzony przez administratora systemu. Dostęp do formularza będą mieli wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Każdy z nich będzie miał założone konto w systemie, dzięki czemu oprócz zgłaszania swoich uwag, będzie również mógł na bieżąco monitorować postęp prac nad rozwiązaniem zgłoszonego problemu. System będzie automatycznie informował o wpłynięciu nowego zgłoszenia powiadamiając o tym fakcie odpowiedniego pracownika Help-Desk’u. Ten zdiagnozuje problem i wybierze najbardziej kompetentną osobę do jego rozwiązania. Po usunięciu usterki system ponownie automatycznie powiadomi o tym wszystkie zainteresowane strony. Cały ten proces będzie w pełni archiwizowany i łatwy do monitoringu dzięki dostępnym w systemie raportom.