Nowa strategia rozwoju platformy informacyjnej NEWSME.PL

Nowa strategia rozwoju platformy informacyjnej NEWSME.PL
Po trzech latach obecności na rynku mediów newsme.pl ze swoją aktywną i oddaną społecznością budowaną przez cały ten czas decyduje się na intensyfikację oraz dynamizację działań. W tym celu przedstawia nową strategię rozwoju z zachowaniem esencji ducha marki – tak wewnątrz, jak i zewnątrz. To kompleksowy i gruntowny proces rozbudowy, wykorzystujący dotychczasowy unikalny charakter medium oraz ambitne plany na przyszłość.
Jedno się nie zmienia – codziennie o 7:30 rano, przez 5 dni w tygodniu, czytelniczki newsme.pl bezpłatnie otrzymują 5 wyselekcjonowanych i wartościowych newsów. Tych najważniejszych, od polityki, gospodarki, tematów społecznych, po najważniejsze doniesienia ze świata nauki, kultury i technologii.Zaangażowanie autorek projektu w wieloaspektowy rozwój platformy oraz ich dążenie do zaspokojenia galopującej wręcz w społeczeństwie potrzeby higieny informacyjnej to siła napędowa przyszłych działań newsme.pl. Nierozłączną składową strategii jest jednocześnie serwowanie odbiorczyniom niezbędnej ilości informacji w takiej formie, aby pozwalała im mieć WIEDZĘ, WŁASNE ZDANIE, ŚWIADOMOŚĆ, RACJĘ oraz PRAWO WYBORU.Nadrzędnymi elementami strategii rozwoju newsme.pl nacechowanymi otwartością w postrzeganiu obecnej rzeczywistości i otaczającego
nas świata są następujące płaszczyzny:

  • Wejście na rynek mediów z ofertą sprzedaży powierzchni newsowej na potrzeby działań marketingowych firm i instytucji poprzez nawiązanie współpracy z domami mediowymi i innymi podmiotami w zakresie B2B.
  • Stała rozbudowa i rozwój społeczności newsme.pl oraz intensyfikacja kontaktu z czytelniczkami poprzez włączenie do komunikacji takich narzędzi on-line jak webinary, czy podcasty, a gdy będzie to tylko możliwe spotkań, konferencji i innych projektów na żywo
    z udziałem wielu znanych i cenionych za swe wybitne osiągnięcia osób.
  • Umacnianie i poszerzanie rozpoznawalności platformy newsme.pl zarówno online jak i offline jako innowacyjnego medium kierowanego głównie do kobiet.
  • Zwrócenie uwagi społeczeństwa na niezwykle ważną kwestię higieny informacyjnej, eliminacji nadmiaru bodźców i wartości z nich płynących w ramach wizji i misji związanej z selekcją tych informacji.
  • Realizacja ogólnopolskiej kampanii CSR opracowanej wraz z Fundacją „Żebyś wiedziała” we współpracy z cenionymi ekspertami dotyczącej higieny informacyjnej Polek, ich dostępu do informacji, dostępu do inicjatyw społecznych, do wyrażania własnej opinii, do wyższych stanowisk, do równości płac, etc.

Ważnym punktem, choć niezupełnie nowym w działaniach newsme.pl jest także mocne skupienie się na edukacyjno-społecznej komunikacji, oraz szerzeniu proobywatelskiej postawy, podążając tym samym za oczekiwaniami odbiorczyń względem zaangażowania w ważne, nie tylko lokalne, ale i globalne tematy.

Twórczynie newsme.pl jako influencerki nowego typu, o odmiennym i innowacyjnym podejściu do treści i informacji stricte, w swoich działaniach przekonują, iż Polki mogą i chcą robić i wiedzieć więcej, lepiej, bardziej jakościowo. W swojej strategii inspirują nie tylko do świadomego, odpowiedzialnego życia, ale także do postaw prospołecznych, proekologicznych, szeroko rozumianej dbałości o siebie, troszcząc się o to, by kobiety w Polsce miały wiedzę o otaczającym je świecie, bez konieczności poświęcania na jej zdobycie zbyt wiele czasu.

                                                                             fot. Monika Szałek

„Mamy świadomość tego, jak wiele ról społecznych pełni współczesna kobieta. Wiemy też, że zwłaszcza w pandemii, czas na ich wypełnianie zwyczajnie się na siebie nakłada. Po dodaniu do tego jeszcze olbrzymiej ilości bodźców, jakie są nam dostarczane każdego dnia, często nacechowanych negatywnie, z tego obrazu wyłania się potrzeba odcięcia się od tego, co z pozoru wydaje się niepotrzebne – czyli od informacji o świecie. Jednak na dłuższą metę skutkuje to osławionym już syndromem FOMO, o społecznych konsekwencjach nie wspominając. Dlatego właśnie newsme.pl tak dobrze odpowiada na potrzeby Polek”mówi Agata Kubasiewicz, jedna ze współzałożycielek newsme.pl. A druga – Magda Garbacz-Kajda – dodaje „Tylko wiedza o tym, co dzieje się wokół nas pozwala na podejmowanie świadomych decyzji. Zarówno tych ‘większych’ – w wymiarze obywatelskim, jaki i tych dotyczących nas i naszych najbliższych. Newsme.pl pozwala bez większego wysiłku zdobyć niezbędną wiedzę i pomaga łatwo przyswoić zjawiska zachodzące we współczesnym świecie”.

Silnie ugruntowana w wewnętrznej istocie newsme.pl strategia marki idealnie wyraża się w dotychczas realizowanych przez nią działaniach.
W połączeniu z prawdziwą pasją i zaangażowaniem twórczyń w realizację zaplanowanych projektów newsme.pl ma realne szanse na wysokie uplasowanie się na arenie mediów ogólnopolskich.

Za działania komunikacyjne platformy newsme.pl odpowiada agencja Magnifico Marketing&PR Consultants, która została partnerem newsme.pl w zakresie realizacji nowej strategii. Bogate portfolio agencji, jej doświadczenie budowane latami, ale przede wszystkim spójna z autorkami newsme.pl wizja rozwoju marki, były kluczowe przy podjęciu tej decyzji i nawiązaniu współpracy.