Nowa wersja serwisu GPW Odpowiedzialni

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nową wersję serwisu internetowego poświęconego działaniom społecznym, prowadzonym przez GPW w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu. Za wdrożenie serwisu odpowiadała firma SUPERMEDIA Interactive.Wprowadzenie nowej wersji serwisu związane jest ze zmianami w projekcie Respect Index. Dzięki połączeniu treści, które do tej pory były prezentowane w dwóch osobnych serwisach, wszystkie informacje związane ze społecznymi działaniami GPW są zebrane w jednym miejscu.

Nowy serwis (www.odpowiedzialni.gpw.pl) został podzielony na dwie części wyróżnione graficznie. Po lewej stronie prezentowane są dane dotyczące Respect Index, po prawej Odpowiedzialności Społecznej Giełdy. Dział Respect Index zawiera informacje związane z rozpoczętym w 2009 roku projektem, którego efektem było powstanie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych. W części poświęconej Odpowiedzialności Społecznej Giełdy prezentowane są informacje dotyczące działalności edukacyjnej GPW oraz jej inicjatyw w zakresie promocji dobrych praktyk wśród uczestników rynku kapitałowego.

Graficzna strona serwisu została odświeżona. W serwisie wyeksponowano nowe logo Indeksu Respect, a dotychczasowy header ustąpił miejsca dopasowanej i przejrzystej grafice. Dzięki temu cały projekt charakteryzuje się czytelnością i łatwością nawigacji.

Serwis został opracowany w ramach współpracy pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie a SUPERMEDIA Interactive i wdrożony w oparciu o autorski system zarządzania treścią SMI – Content Manager 3.0.