Nowy model rozliczeń reklam In-Stream Video

Biuro Reklamy Wirtualnej Polski wprowadziło nowy model rozliczeń reklam In-Stream Video typu pre-roll, pozwalający klientom na płacenie wyłącznie za w pełni obejrzane, niepominięte przez użytkownika spoty reklamowe.
“Do tej pory In-Stream Video rozliczany był w modelu CPM, teraz, dodatkowo, wprowadzamy możliwość rozliczania się za liczbę w pełni wyemitowanych spotów reklamowych. CPV jest atrakcyjne nie tylko dla reklamodawców, płacących wyłącznie za emisję do użytkowników, których reklama zainteresowała na tyle, że obejrzeli ją do końca, ale też i samych internautów. Ci bowiem mogą już po kilku sekundach wyłączyć film promocyjny i przejść do materiału redakcyjnego”” &#8211