Okresowe szkolenia BHP online

Zapraszamy Państwa do odbycia okresowych szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie pełnoprawnego samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty okresowych kursów BHP przez Internet dla:

 

 • pracowników administracyjno-biurowych (również w j. angielskim)
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami (również w j. angielskim)
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służby BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracodawców i innych osób wykonujących zadania służby
 • pierwszej pomocy
 • oceny ryzyka zawodowego

  W przypadku zainteresowania proszę o kontakt:
  Adam Michalski
  Specjalista ds. BHP
  tel. 793-963-777