OS3 stworzyła platformę ambasadorską dla Philips

Agencja OS3 zrealizowała platformę ambasadorską dla Philips dostępną na stronie www.ambasadorinnowacji.pl. Projekt ma charakter długofalowy, a jego start nastąpił 13 grudnia br. Współpracę podjęto w wyniku wygranego przetargu.
OS3 jest odpowiedzialna za stworzenie platformy: „Świat Philips. Dla tych, którzy uwielbiają innowacje” zrzeszającego najbardziej aktywnych i oddanych marce konsumentów. W ramach serwisu dostępne są zadania dla ambasadorów, których celem jest pobudzenie ich do dialogu i stymulowanie do rekomendowania produktów.
Konsumencki portal Philips jest pionierskim projektem tego typu w Polsce wykorzystującym trend gamifikacji – mechanizmu motywującego uczestników do angażowania się w rozwój programu.

Ponadto agencja jest odpowiedzialna za działania promocyjne mające na celu zbudowanie ruchu do platformy oraz jej bieżącą obsługę. Projekt został także wsparty działaniami WoMM, za które odpowiada agencja Faster and Better (OS3 Group).
Wraz z platformą, został uruchomiony oficjalny blog Philips, za który również odpowiada OS3.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzaniu znaczących innowacji w obszarze ochrony zdrowia, kształtowania stylu życia oraz oświetlenia. Firma posiada swoją główną siedzibę w Holandii. W 2012 roku wartość sprzedaży produktów marki.

Philips wyniosła 24,8 mld euro. Firma zatrudnia około 114 tys. pracowników w działach sprzedaży i usług w ponad 100 krajach. Philips jest liderem na rynku opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opieki nad chorymi, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań oświetlenia, a także w produkcji golarek oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach.