Po 10 latach mężczyźni bardziej przekonani do directu

W 2014 roku potwierdza się, że spośród wszystkich ubezpieczeń na odległość najczęściej kupowane są obowiązkowe polisy OC dla właścicieli samochodów. Multiagencja Superpolisa.pl sprawdziła, kto częściej ubezpiecza się przez internet i telefon – mężczyźni czy kobiety.
Możliwość zakupu polisy poprzez tzw. kanał direct, a więc bezpośrednio w internecie lub przez telefon, pojawiła się w Polsce ponad 10 lat temu. Czy po przeszło dekadzie Polacy przekonali się do tej metody kupowania ubezpieczeń? Wydaje się, że tak, nawet jeśli liczba sprzedanych w kanale direct polis nieco zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem. Z najświeższych danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeniową (PIU) wynika, że do końca września 2014 roku na odległość zawartych zostało 4 mln polis o łącznej wartości 801 mln zł. W sieci i telefonicznie Polacy zdecydowanie najczęściej kupują obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC (25% wszystkich kupionych w ten sposób polis), za które zapłacili od stycznia do września 453 mln zł. Dla porównania: kupowane na odległość AC łącznie kosztowało Polaków w tym czasie 151 mln zł, a ubezpieczenia od innych szkód rzeczowych zaledwie 23 mln zł.

– “Polisy OC to najczęściej wybierane w kanale direct ubezpieczenia, ponieważ są obowiązkowe, ale i stosunkowo nieskomplikowane. Można powiedzieć, że właściciele samochodów wiedzą jaką ochronę otrzymują w ramach OC i pamiętają, że jej zakres wynika z prawa, więc polisa jest taka sama we wszystkich towarzystwach. To ośmiela do zakupu bez udziału agenta, zwłaszcza że pozwala zaoszczędzić sporo czasu, a także pieniędzy dzięki możliwości porównania wielu ofert”” &#8211