Polacy niechętni masowemu kształceniu na studiach wyższych

Ponad połowa ankietowanych (55 proc.) przez CBOS popiera pomysł resortu nauki dotyczący ograniczenia liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza nowe zasady finansowania instytucji naukowych, ustalające limity liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę. Jeśli stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów będzie zbytnio odbiegał od przyjętego optimum (1:11-13), skutkiem ma być zmniejszenie ministerialnej dotacji. Ma to na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków kształcenia.

Przyjęte rozwiązanie popiera ponad połowa (55 proc.) badanych przez CBOS. Sondażowania zwraca uwagę na wysoki, bo sięgający 21 proc. odsetek badanych niepotrafiących ustosunkować się do tej kwestii.

Ten projekt największe uznanie zdobywa wśród najmłodszych badanych (62 proc. poparcia w grupie wiekowej 18-24 lata), a także wśród osób mających własne doświadczenia z systemem kształcenia wyższego: posiadających wyższe wykształcenie (70 proc.), uczniów i studentów (70 proc.) oraz specjalistów i kadry kierowniczej (70 proc.).

Źródło: Centrum Prasowe PAP