Polski Portal Rozwoju

Zakończyły się prace nad przygotowaniem Polskiego Portalu Rozwoju, który ma między innymi promować tematykę związaną ze społeczeństwem informacyjnym i e- administracją – poinformował PAP redaktor naczelny portalu Arkadiusz Złotnicki”. Portal ten ma ruszyć za kilka miesięcy.|„Ministerstwo Infrastruktury, polski oddział Banku Światowego, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz spółki Infovide i EMCom podpisały Porozumienie Interesariuszy Polskiego Portalu Rozwoju (PPR). Dokument ten reguluje zasady kształtowania strategii portalu oraz określa zobowiązania interesariuszy”, powiedział Złotnicki. „Portal ma dostarczyć informacji, a także ułatwić współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w działaniach na rzecz rozwoju kraju. Patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Infrastruktury. Resort zaproponował również współpracę, która polegałaby między innymi na pozyskiwaniu dodatkowych środków na rozwój portalu.”