Praca szyta na miarę

Jak ryba w wodzie, czy zmęczeni nicnierobieniem? Od czego zależy satysfakcja i efektywność pracowników? Model dopasowania kompetencji zawodowych buduje właśnie doktorantka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i zaprasza do wzięcia udziału w badaniu do końca sierpnia.
Są osoby, które „zostały stworzone do tej pracy”. Są i takie, które czują się źle i nieswojo pracując na danym stanowisku. W jaki sposób dopasowanie kompetencyjne człowieka do pełnionego przez niego stanowiska wpływa na zadowolenie z pracy i życia? Jakie czynniki mogą wpływać na tę zależność? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje Agata Jastrzębowska, doktorantka SWPS, która planuje przepytać 500 osób aktywnych zawodowo i posiadających wyższe wykształcenie.

Celem pracy jest zbudowanie i sprawdzenie modelu niedopasowania kompetencyjnego, opartego na: kompetencjach specjalistycznych jak znajomość internetu czy kreatywność, umiejętnościach społecznych i interpersonalnych, czyli komunikatywności czy umiejętności pracy w grupie, a także na zadowoleniu z warunków pracy czy dopasowaniu ogólnych wartości firmy i pracownika.

– “Z jednej strony możemy nie posiadać kompetencji, które są od nas wymagane w pracy na danym stanowisku. Z drugiej strony, możemy mieć kompetencje, które nie są od nas wymagane w naszej pracy. Zakładam, że obie te sytuacje mogą mieć wpływ na poziom naszej satysfakcji z pracy, a tym samym efektywności zawodowej”” &#8211