Pracownicy biurowi chętni do zmian. Rekordowy ruch na portalach pracy

Pracownicy biurowi chętni do zmian. Rekordowy ruch na portalach pracy

Ponad połowa pracowników polskiego segmentu white collar chce zmienić pracę w ciągu najbliższego roku i aktywnie szuka nowego pracodawcy. 9 na 10 wyraża otwartość na zmianę – wynika z badania przeprowadzonego przez Wise Rabbit dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs.

Im bardziej niepewna przyszłość, tym mniejsza skłonność do podejmowania decyzji o zmianie pracy. Tymczasem polski rynek pracy w 2023 r. wciąż wykazuje dużą odporność na zawirowania gospodarcze. Świadczy o tym m.in. duża liczba ofert pracy, relatywnie niska stopa bezrobocia oraz wyniki badania przeprowadzonego dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs przez agencję badawczą Wise Rabbit. Jak się okazuje, 61% pracowników biurowych planuje obecnie zmianę pracy. Jednocześnie blisko 70% nie obawia się o utratę swojego aktualnego stanowiska w najbliższym półroczu.

Wbrew doniesieniom medialnym o studzeniu gospodarek, obserwujemy duży ruch na rynku pracy i rekordowe zainteresowanie ogłoszeniami na Just Join IT i Rocket Jobs. W 2022 r. oba portale odwiedziło łącznie 10 mln użytkowników. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są motywacje Polaków do szukania nowej pracy i czy czas inflacji oraz wyzwań gospodarczych to dobry moment na zmiany. Jak się okazuje, tak – aż 57% badanych aktywnie i regularnie przegląda oferty na portalach pracy. To badanie to także sygnał dla pracodawców, że w najbliższym roku warto pozostawać otwartym na talenty i wykorzystać ruch na rynkupowiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Wysoka dynamika rynku white collar

Aktualnie aż 89% Polaków pracujących w segmencie white collar jest otwartych na zmianę pracy, a 61% już ją planuje. Połowa spośród wszystkich planujących ten ruch, już aktywnie szuka dla siebie nowego miejsca zatrudnienia. Co drugi pracownik chce znaleźć nowego pracodawcę jeszcze w tym roku. Widać, że trend jest powszechny. Spośród badanych, aż 58% wskazuje, że ich znajomi także planują zmianę pracy.

Kobiety chętniej zmienią branżę

W badaniu Just Join IT i Rocket Jobs sprawdzono także, ile osób jest otwartych na przebranżowienie. Jak się okazuje, skłonność do przekwalifikowania wykazuje niemal 1/3 badanych pracowników sektora white collar. Aż 63% osób, które planują reskilling, reprezentuje grupę badanych w wieku 28-45 lat. Co ciekawe, do podjęcia tej decyzji bardziej skłonne są kobiety (64%) niż mężczyźni (36%).

Dlaczego Polacy zmieniają pracę?

Główne motywacje badanych do zmiany pracy to lepsze zarobki (58%), możliwość rozwoju (30%) oraz elastyczny czas pracy (27%). 26% oczekuje spokojnej pracy bez obciążenia psychicznego, co wskazuje na wagę trendu work-life balance. Ankietowani wskazują także, że szukają zajęcia związanego z ich pasją (22%). Interesujące jest to, że wśród pracowników Generacji Z odsetek ten jest większy i wynosi 27%. Ponadto 11% badanych chce zmienić pracę dla lepszego stanowiska.

Jak szukają pracy pracownicy biurowi?

Z badania wynika, że 57% badanych przegląda aktywnie i regularnie oferty na portalach pracy, 46% dopracowuje CV, 23% buduje sieć kontaktów, a 31% polega na poleceniach od znajomych i rodziny. 34% badanych doszkala się i robi kursy, drugie tyle uczy się języków obcych.

Otwartość Polaków na zmiany przekłada się bezpośrednio na statystyki serwisów Just Join IT i Rocket Jobs. W 2022 r. ich użytkownicy wygenerowali 100 mln odsłon ogłoszeń o pracę. Spodziewamy się, że w 2023 r. ta liczba może się nawet podwoić. To idealny moment na to, żeby odpowiedzieć na potrzeby rynku. Dlatego chcemy dawać kandydatom największy wybór ofert, a pracodawcom największe możliwości do zatrudnienia pracowników. Aktualnie współpracujemy z 12 000 firm, a wyniki z systemu ATS TRAFFIT wskazują, że odpowiadamy za 40% wszystkich zatrudnień przez to źródło – podsumowuje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Rekordowy ruch na portalach pracy

Zainteresowanie Polaków zmianą pracy lub przebranżowieniem przekłada się na wzrost odwiedzin w serwisach z ogłoszeniami o pracę oraz znaczny przyrost aplikacji. Z danych Rocket Jobs i Just Join IT wynika, że zainteresowanie ofertami pracy w styczniu i lutym 2023 r. było znacznie większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba aplikacji na obu portalach wzrosła ponad dwukrotnie.

W styczniu i lutym 2023 r. portal RocketJobs.pl odwiedziło blisko 60% unikalnych użytkowników więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei Just Join IT, w pierwszych dwóch miesiącach tego roku zanotował wzrost odwiedzających o ponad 30%. Zwiększony ruch na portalach bezpośrednio przełożył się na wzrost liczby aplikacji. W przypadku Rocketjobs.pl kandydaci złożyli o 113% więcej CV r/r, na Just Join IT aż o 133% więcej r/rpowiedział Michał Szum, Head of Customer Care, Just Join IT.

W badaniu przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2023 przez Wise Rabbit na zlecenie grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs, wzięło udział 501 osób w wieku 19-45 lat. Ankietowani reprezentowali branżę IT, finansową, handlową, inżynieryjną, HR, marketingową i kreatywną. Spośród badanych 40% to specjaliści, 26% managerowie, a 22% to kadra zarządzająca. Pozostałe 12% stanowiły osoby zatrudnione na stanowiskach asystenckich.

36% ankietowanych pracuje zawodowo 1-4 lata, 37% 5-10 lat, a 28% dłużej niż 10 lat. 56% pracuje obecnie w biurze, 15% hybrydowo, a 29% zdalnie. Kobiety stanowią 60% badanej grupy.


O Just Join IT

Just Join IT to najszybciej rozwijający się bootstrap startup w Polsce i jeden z liderów rynku pracy. Jest właścicielem dynamicznie rosnących portali pracy justjoin.it, rocketjobs.pl oraz hellohr.pl. W 2022 r. serwisy odwiedziło łącznie ponad 10 mln osób, a zamieszczone w nich ogłoszenia o pracę wyświetlono ponad 100 mln razy. Z usług spółki skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy firm, poszukujących najlepszych pracowników z obszaru IT oraz white collar na całym świecie. Od momentu założenia w 2017 roku firma rozwija się bez zewnętrznego finansowania. Jej założycielami są Piotr Nowosielski i Tomasz Gański. Wg raportu TRAFFIT Just Join IT i Rocket Jobs odpowiadały łącznie za 50% aplikacji oraz 40% zatrudnień pracowników white collar, co czyni je najskuteczniejszymi portalami pracy analizowanymi przez system ATS TRAFFIT.