Rozwój marketingu mobilnego

Rozwój marketingu mobilnego

Marketing mobilnyKonkursy, loterie promocyjne, badania opinii publicznej, sondy, głosowania, przeprowadzenie programów lojalnościowych, organizacja płatności przez SMS, np za dostęp do baz danych – to najpopularniejsze usługi m-marketingowe, jakie można zrealizować z użyciem telefonów komórkowych. Marketing mobilny (m-Marketing) to jedyna możliwość dotarcia do potencjalnego, czy obecnego klienta metodą One-to-One, a jednocześnie masowo. Techniki marketingu mobilnego dają niespotykane możliwości personalizacji przekazu reklamowego, informacyjnego, docierają do każdego miejsca oraz o każdej porze, a co najważniejsze dają odbiorcy możliwość natychmiastowej odpowiedzi na otrzymany przekaz.

m-Marketing powinien być również postrzegany jako proces planowania oraz realizacji poszczególnych elementów marketing-mix (Product, Price, Promotion, Distribution, Package) za pomocą mobilnych kanałów. Dzięki popularności urządzeń mobilnych, a także malejącym kosztom dotarcia do adresata, m-Marketing będzie w przyszłości należał do najistotniejszych narzędzi, wykorzystywanych w marketingu. Obecne rozwiązania mobilne bazują na natychmiastowej komunikacji, możliwości pobierania i ładowania gier oraz możliwości wykorzystania lokalizacji odbiorcy, wykorzystując przy tym takie kanały, jak: SMS, MMS, IVR, Aplikacje J2ME, WAP.

Organizator konkursu może oferować różne nagrody/korzyści dla użytkowników, którzy weszli z nim w interakcję. Mogą to być nie tylko nagrody pieniężne czy materialne, ale w przypadku niektórych, szczególnie młodszych grup odbiorców, gadżety komórkowe: gry, loga, dzwonki, muzyka. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż konsumenci indywidualni są zainteresowani dynamicznie rozwijającym się rynkiem gier mobilnych.
Zyski z przeprowadzonych kampanii trafiają do operatora, organizatora oraz do agencji e-marketingowej, a podział zysku w branży zależy ruchu SMS-owego i zakresu usług.

Rozwój rynku telefonów komórkowych

O nowych możliwościach m-Marketingu, decyduje rozwój rynku telefonii komórkowej, a także coraz bardziej zaawansowane opcje jakie oferują aparaty telefoniczne. O rozwoju i szansie, jaką dają marketingowcom telefony komórkowe mogą świadczyć poniższe dane:

 • Według szacunków instytutu GfK Polonia w całym roku 2004 w Polsce sprzedano około 5 milionów sztuk telefonów komórkowych.
 • Według badnia przeprowadzonego przez Gartnera, w roku 2009 „komórkę” będzie posiadać blisko 40% mieszkańców świata, a liczba aparatów znajdujących się w użytku powinna osiągnąć około 2,6 mld sztuk.
 • W roku 2004 na całym świecie sprzedano 715 mln sztuk telefonów komórkowych, a w bieżącym liczba ta ma osiągnąć 746 mln. Zdecydowanie spadnie sprzedaż produktów wykorzystujących technologie obecne na rynku już od lat – przykładem mogą być tradycyjne telefony GSM, które według Forward Concepts będą sprzedawać się o 23% gorzej. Tym czasem rośnie popyt na nowe rozwiązania – FC przewiduje, że aparaty z technologią EDGE sprzedadzą się w liczbie 60 mln sztuk, czyli ponad 50% wyższej, niż w ubiegłym roku.
 • Według danych TNS OBOP, 81% użytkowników telefonów komórkowych deklaruje, że wysyła lub odbiera wiadomości tekstowe ze swojego telefonu. SMS-y są domeną najmłodszych użytkowników telefonów komórkowych. Korzysta z nich 89% osób w wieku 15-29 lat.
 • brytyjska firma Enpocket, zajmująca się m.in. marketingiem i technologiami mobilnymi zanalizowała wraz ze spółką badawczą ICM, efekty i zachowania adresatów ponad 200 reklamowych kampanii SMS-owych. W badaniu wzięło udział ponad 5 tys. osób. Badanie pokazało, iż 94 % osób przeczytało sms, a niemal co czwarta osoba pokazywała lub przesyłała wiadomość dalej znajomemu, 15 % odbiorców reagowało na przekaz – wysyłając odpowiedź, odwiedzając wskazaną stronę www, lub kupując reklamowany produkt (w najskuteczniejszych kampaniach wskaźnik wynosił nawet do 46 proc.)

O rozwijającym się rynku telefonów komórkowych świadczy fakt, iż operatorzy, w związku z rosnącą konkurencją na rynku telekomunikacyjnym, obniżają ceny oferowanych usług, a także proponują ich coraz więcej i coraz bardziej dostosowując je do potrzeb i gustów użytkownika.

Komu wysłać sms-a

Zgodnie z zasadami utworzonymi przez Mobilie Marketing Association, dla stosowania marketingu mobilnego, wymagana jest zgoda adresata. Oznacza to, że klient sam musi zaznaczyć opcję zgody na otrzymywanie reklamy na swój telefon komórkowy, a kolejnym krokiem powinno być tego potwierdzenie.
Od 10.03.2003 r. zaczęła obowiązywać ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która mówi iż„zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej”, a „informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywania takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny”, dlatego aby przeprowadzić kampanię konieczna jest baza danych abonentów sieci komórkowych. Istnieją dwie metody zdobycia numerów: zakupienie bazy lub samodzielne zgromadzenie bazy danych swoich klientów, zgodne z zasadami marketingu przyzwolenia.

Zalety wykorzystanie telefonów komórkowych.

Stosowanie telefonów w zakresie promocji przynosi duże korzyści nie tylko dla organizatora kampanii ale również i dla klienta, do najważniejszych zalet można zaliczyć:

 • oszczędność czasu zarówno konsumenta jak i organizatora,
 • interaktywność kampanii,
 • łatwość monitoringu całej promocji,
 • automatyczne zarządzanie procesem,
 • dostępność telefonu przez użytkownika przez kilkanaście godzin dziennie (podczas gdy na telewizję poświęca kilka godzin, na prasę kilkanaście minut),
 • możliwość bieżącej modyfikacji promocji na każdym jej etapie,
 • personalizacja oferowanego przekazu,
 • łatwość oceny skuteczności promocji – automatycznie generowane raporty,
 • relatywnie niskie koszty. Najlepsze efekty osiąga się wspierając działaniami m-marketingu wszelkie multimedialne kampanie wykorzystujące radio, telewizję czy prasę, budując w ten sposób spójny i utrwalony wizerunek produktu, usługi.

Trendy

Telefony z roku na rok oferują coraz więcej funkcji oraz usług z których można korzystać. Mały aparat staje się nie tylko skrzynką pocztową, podręcznym komputerem, radiem, ale telewizją, mapą. Już teraz jeśli nasza komórka posiada Bluetooth, to przechodząc obok billboardu można spodziewać się telefonu z propozycją obejrzenia reklamy. Jest to system BlueCasting, który został eksperymentalnie wprowadzony na sześciu stacjach metra w Londynie. Nietrudno przewidzieć, że w przyszłości spotkamy się z podobnymi działaniami w supermarketach, a mówiące do nas billboardy, zachęcające nas do zakupu towaru dnia po obniżonej cenie lub do odwiedzenia sklepu, będą codziennością.
Technologia 4G, nad którą pracują Japończycy, ma zapewniać 260 razy szybsze przesyłanie danych niż w sieciach 3G, i już za 2 lata umożliwiać oglądanie wysokiej jakości przekazu telewizyjnego. Reklama w postaci SMS, będzie więc zastępowana znacznie ciekawszymi reklamami filmowymi.

Technologie mobilne

4G, technologia bezprzewodowa, nad którą trwają zaawansowane prace, ma umożliwiać przesył danych 100Mb/s (Ostatnie testy Japończyków pokazały możliwość przesyłu 1 Gb/s!)

3G, technologia bezprzewodowa trzeciej generacji, zapewnia większą niezawodność i jakość, wyższe szybkości transmisji danych oraz lepszą przepustowość (średnio 384 Kb/s).

UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, jeden z tzw. systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G). Jest to jedna z usług transmisji pakietowej.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) jest usługą transmisji pakietowej dostarczaną przez sieci radiowe, jest ulepszoną wersją GPRS, pozwala na korzystanie z większości mobilnych usług multimedialnych (np. video-streaming). Ma niewielkie pokrycie terenu zasięgiem. Jest to jedna z usług transmisji pakietowej.

GPRS (General Packet Radio Services). Jest to technologia przejściowa między drugą (2G) a trzecią (3G) generacją, umożliwia przesyłanie danych do 114 Kb/s **
Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi.

IrDA (Infrared Data Association) system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem podczerwieni.

Wszystkie te technologie umożliwiają użytkownikowi korzystanie z szeregu usług, np: do przeglądania stron sieci Web, wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz pobierania danych i materiałów multimedialnych, wysyłania i odbierania zdjęć, przeprowadzania videokonferencjii, itp.

Praktyczne uwagi

Stosowanie mediów mobilnych w kampaniach lepiej wykorzystywać przy produktach typu FMCG, ze względu na to, że decyzje o zakupie tej grupy produktów zalicza się do spontanicznych i impulsywnych. Są one jednak coraz częściej wykorzystywane również w promocji tzw. „dóbr trudnych”: tytoń, alkohol, leki. Kampanie mobile-owe powinny być również przeprowadzane późnym popołudniem, szczególnie w piątki lub soboty. Po pierwsze klienci mają wtedy czas aby odpowiedzieć na sms-a albo są w trakcie zakupów i jest większa szansa, iż będą skłonni do dokonania sugerowanego zakupu.

Grażyna Leloch
Project Manager
tequiladigital.pl

Tekst pierwotnie ukazał się na stronie Gazeta IT.