SARE SA publikuje raport za 2010 rok

SARE SA zaprezentowała wyniki finansowe za 2010 rok. Firma w tym okresie osiągnęła zysk netto na poziomie 463,1 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 58 proc. w odniesieniu do wyników za 2009 rok, w którym zysk netto wyniósł ponad 292 tys. zł.
W opinii Zarządu SARE SA na osiągnięty wynik wpłynął zarówno wzrost ilości obsługiwanych klientów, jak również działania prorozwojowe podjęte w 2010 roku oraz rozpoczęta dywersyfikacja usług specjalistycznych, w tym usług Inis i mail-media. Z systemu SARE w 2010 roku wysłanych zostało 220 milionów e-maili, o prawie 47% więcej niż w 2009 roku. Przeprowadzono ponad 25 tys. wysyłek generując transfer na poziomie 16 terabajtów. W bazie adresowej firmy do końca 2010 roku utrzymywanych było ok. 20 mln adresów. Liczba wysłanych wiadomości SMS wzrosła o ponad 350% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka wprowadziła możliwość korzystania z płatności on-line w zakresie zasilania konta, a także uruchomiła kanał zwrotny SMS, w tym SMS Premium.

“Rok 2010 był dla SARE czasem wytężonej pracy, intensywnego rozwoju narzędzi do e-mail marketingu, wprowadzenia na rynek autorskiego oprogramowania SAREscript oraz zwiększania zasobów specjalistycznej kadry. Dzięki podjętym działaniom udało nam się zrealizować wcześniejsze prognozy, wzmocniliśmy pozycję lidera rynku tworząc podstawy pod kolejny etap rozwoju Spółki.”” &#8211