Sejmometr powie Ci, co działo się na ostatnim posiedzeniu Sejmu

Sejmometr – portal, którego celem jest informowanie o pracach Sejmu udostępnia przeglądarkę posiedzeń sejmowych, dzięki której użytkownicy mogą zapoznać się z przebiegiem posiedzeń Sejmu.Marszałek Sejmu zwołuje posiedzenia, ogłaszając obowiązujący na nich porządek obrad. Podczas posiedzeń, posłowie debatują nad projektami legislacyjnymi, informacjami rządowymi, a także wygłaszają oświadczenia. Portal Sejmometr oferuje teraz dostęp do przebiegu posiedzeń sejmowych poprzez specjalną przeglądarkę dostępną pod adresem www.sejmometr.pl/posiedzenia. Na górze strony, podobnie, jak na głównej stronie portalu pojawił się kalendarz, z którego możemy wybrać interesujące posiedzenie i w dolnej części strony zapoznać się z przebiegiem obrad.

– “Wprowadzenie przeglądarki posiedzeń sejmowych jest kolejnym krokiem w organizowaniu danych udostępnianych przez Sejm. Pobieramy i przetwarzamy już dane o drukach sejmowych i projektach legislacyjnych, a obecnie pracujemy nad zaimplementowaniem wyników głosowań do naszego portalu”” – podsumowuje Macyszyn.

Obecnie Sejmometr testuje również kolejną funkcjonalność: prezentowanie treści projektów aktów prawnych wraz z ich uzasadnieniami. Obecnie jest ona dostępna tylko dla najnowszych projektów (np: projektu ustawy o fundacjach politycznych, wniosku o wotum nieufności wobec Ministra Bogdana Klicha, czy projektu uchwały w sprawie odrzucenia raportu MAK w sprawie katastrofy smoleńskiej) i w razie zainteresowania zostanie rozszerzona na wszystkie projekty legislacyjne w Sejmie.