Słaby rynek reklamy internetowej

Polski rynek reklamy internetowej jest coraz słabszy. Spodziewano się, że wzrośnie on od 100-200% ale niestety… Zaczęto likwidować portale, nawet francuska Hi-Media zamknęła 3 oddziały: w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Polsce.Postanowiono zminimalizowac koszty, czego wynikiem są zamknięte 3 w/w oddziały. Mówi się, że następni w kolejności są brokerzy i sieci reklamy internetowej. Natomiast Jacek Dzięcialak, dyrektor Media contacs powiedział: “Brokerzy oraz sieci reklamowe i tak mają w Polsce zbyt silną pozycję. Bierze się to z tego, że to one były motorem rozwoju komercyjnego Internetu w Polsce, ale jest to wbrew wszelkim trendom z Europy Zachodniej, gdzie pozycja tych podmiotów jest bardzo słaba””.”