Sprawdzanie kontrahentów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek

W czerwcu 2013 polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymali do dyspozycji pierwszy tak kompleksowy i unikatowy na polskim rynku serwis internetowy VERIF.PL. Jego właścicielem jest Grupa KRUK. Za pośrednictwem tego portalu przedsiębiorcy mogą kompleksowo sprawdzić informacje na temat swoich potencjalnych kontrahentów. Mogą także korzystać z narzędzi wspomagających skuteczne odzyskiwanie należności i zapobiegających powstawaniu zatorów płatniczych.
VERIF.PL to połączenie usług weryfikacji informacji, prewencji oraz windykacji. Jego główną rolą jest zapewnianie przedsiębiorcom bezpieczeństwa i ochrony przed nierzetelnymi firmami czy kontrahentami. A wszystko to dzięki połączeniu kompleksowej weryfikacji firm, wywiadowni gospodarczej, narzędzi prewencyjnych i wspierających skuteczne odzyskiwanie należności.

Serwis VERIF.PL integruje bazy danych zawierające informacje na temat przedsiębiorców i jednoosobowych działalności gospodarczych z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A., Giełdy Wierzytelności VERIF.PL, czy Wywiadowni Gospodarczej Info Veriti Polska.

Jak korzystać z VERIF.PL

Przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech opcji współpracy z serwisem VERIF.PL. Może z niego korzystać bezpłatnie jako anonimowy użytkownik lub jako użytkownik zarejestrowany. Może również zawrzeć umowę o współpracy z opcją korzystania z przedpłaty w formie pre-paid, bądź umowę o współpracy na abonament.

Niezarejestrowany użytkownik może bez ograniczeń sprawdzać obecność jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów i osób zarejestrowanych w KRS i CEiDG. Otrzyma również informację, czy na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL znajdują się ogłoszenia dotyczące sprzedaży zaległych wierzytelności danego podmiotu.
Natomiast zarejestrowany użytkownik, poza wyżej wymienionymi usługami, może skorzystać także z monitoringu danej firmy w bazie danych KRS oraz na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL. Liczba monitorowanych podmiotów nie podlega ograniczeniom ilościowym, a dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość zmonitorowania własnej działalności oraz zakupu raportów Wywiadowni Gospodarczej Info Veriti Polska.

Użytkownicy serwisu, którzy podpiszą umowę o współpracy, otrzymują nieograniczony dostęp do narzędzi prewencyjnych oraz narzędzi skutecznie wspierających proces windykacji należności. Mogą na przykład bezpłatnie dopisywać swoich dłużników do bazy danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. oraz na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL. Każdy przedsiębiorca może także zamówić odpłatną spersonalizowaną pieczęć prewencyjną oraz jej elektroniczną wersję do wykorzystania w internecie. Pełni ona funkcję informacyjną o możliwości przekazania ewentualnego zadłużenia do Rejestru Dłużników ERIF lub wystawienia go na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL w przypadku, gdy klient zalega z uregulowaniem płatności.

W pakietach dodatkowych bezpłatną usługą jest również wpisywanie pozytywnych informacji o kontrahencie, działalności gospodarczej, czy firmie współpracującej. Takie informacje potwierdzą rzetelność firmy, a tym samym zachęcą do zawierania współpracy z uczciwymi, stabilnie prosperującymi podmiotami.

Dla kogo jest VERIF.PL?

Usługi dostępne w serwisie VERIF.PL skierowane są głównie do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To narzędzie dla rozważnie działających przedsiębiorców, które przed rozpoczęciem współpracy z innymi podmiotami chcą sprawdzić ich sytuację finansowo-prawną, a co za tym idzie – wiarygodność i rzetelność swoich potencjalnych kontrahentów lub klientów.

VERIF.PL to dla przedsiębiorców pewne źródło dostępnych informacji o konkretnych firmach, czy podmiotach gospodarczych. W zależności od potrzeb, każdy użytkownik może wybrać odpowiedni wariant współpracy. Chcemy, aby dzięki VERIF.PL przedsiębiorcy mieli w jednym miejscu możliwość korzystania z kilku narzędzi, które dotychczas były dostępne dla dużych przedsiębiorstw. Co równie ważne, opłata za korzystanie z tych rozwiązań jest atrakcyjna i dobrze dopasowana do możliwości firm z sektora MŚP, a warunki współpracy są przejrzyste – mówi Agnieszka Stawarz, członek zarządu ERIF Business Solutions Sp. z o.o., która prowadzi serwis VERIF.pl.

******
Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Od maja 2011 r. spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. W ramach Grupy Kapitałowej KRUK działają ponadto kancelaria radców prawnych zajmująca się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych (Kancelaria Prawna RAVEN), biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o płatnościach i dłużnikach (Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.), Biuro Detektywistyczne KRUK oraz spółka sekurytyzacyjna. Grupa specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami na skalę masową. KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pakietami spraw telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, zakładów energetycznych, gazowni, firm z sektora FMCG. Centrala operacyjna spółki mieści się we Wrocławiu. Na terenie całej Polski firma posiada 8 oddziałów regionalnych i prawie 50 przedstawicielstw terenowych. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 1400 osób.

ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej KRUK, w ramach której powstał serwis VERIF.PL. Serwis ten integruje bazy danych zawierających informacje gospodarcze i oferuje narzędzia do weryfikacji przedsiębiorstw. Jest to pierwsze unikatowe rozwiązanie na polskim rynku, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowych usług i narzędzi wspomagających windykację wierzytelności i zapobiegających powstawaniu zatorów płatniczych. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm.