Stażysto, pamiętaj o wynagrodzeniu za pracę

Rozpoczęcie drogi na rynku pracy często bywa dużym wyzwaniem dla studentów. Wybór odpowiedniego stażu lub praktyki może w przyszłości przyczynić się do rozwoju kariery absolwentów szkół wyższych. Dlatego Instytut Monitorowania Mediów przypomina o dwóch istotnych czynnikach: jakości programu stażowego oraz wynagrodzeniu za wykonaną pracę.
IMM prowadzi regularne nabory na staże letnie w poszczególnych działach firmy oraz rozwija od 10 lat w ramach działań CSR program „PRaktykuj za granicą”, umożliwiający studentom start w branży PR w renomowanych agencjach public relations w całej Europie.

Staż często kojarzy się z parzeniem kawy dla innych pracowników oraz wielogodzinnym robieniem ksero. Niestety rzeczywistość przypomina czasem najbardziej absurdalną wizję. Dlatego przed podjęciem decyzji warto zorientować się na temat: warunków pracy, wykonywanych zadań, czasu pracy wynagrodzenia oraz oczekiwanych przez pracodawcę umiejętności kandydata.

Wymagane umiejętności

IMM prowadzi regularnie rekrutację na staże w warszawskim biurze firmy do: Działu Analiz, Działu Administracyjnego, Działu Kontroli Wewnętrznej i Działu Komunikacji Marketingowej. Stażysta rozpoczyna swoją pracę w IMM od wdrożenia w standardowe obowiązki pracownicze, rozpoczynając od zadań najprostszych, aż zostaje stopniowo wprowadzany w działania coraz bardziej skomplikowane.

“Wymagania stawiane przez Instytut kandydatom są zróżnicowane w zależności od działu, do którego przyszły stażysta składa aplikację. Zdecydowanie najbardziej interesujące dla IMM są jednak konkretne umiejętności, a nie kierunek studiów. W Dziale Analiz na przykład niezbędna jest znajomość języka angielskiego oraz analityczne predyspozycje. W Dziale Komunikacji Marketingowej ważne jest tak zwane lekkie pióro oraz podstawowa znajomość zagadnień z zakresu PR. W Dziale Administracji &#8211