Sztuczna inteligencja sprzedaje auta

Sztuczna inteligencja sprzedaje auta

Polska staje się światową kolebką rozwiązań wykorzystujących AI w branży dealerskiej. Pociąga to za sobą duże zmiany na rynku pracy, m.in. tworzenie nowych stanowisk i rozwój kompetencji związanych z technologiami – oceniają eksperci. Użytkownicy platformy Carsmile inicjują dziennie 300 tysięcy obliczeń raty za samochód. Gdyby te same obliczenia mieli wykonywać pracownicy, a nie inteligentny algorytm, start up musiałby zatrudniać … co najmniej 2000 osób do wykonywania tylko tej jednej czynności.

Każdego dnia platforma Carsmile wylicza dla swoich użytkowników ratę za samochód (uśrednione dane za czerwiec) aż 300 tysięcy razy. Kalkulacja raty przebiega w pełni automatycznie. Po wybraniu określonego modelu auta, użytkownik widzi listę dostępnych wersji danego modelu wraz z wyliczoną ratą.

Inteligentny algorytm

Choć użytkownik widzi tylko miesięczną ratę, czyli jedną konkretną liczbę, do jej obliczenia konieczne jest przetworzenie wielu danych. Sztuczna inteligencja kalkuluje ją m.in. na podstawie ceny zakupu samochodu, ceny usług serwisowych i opon, kosztu finansowania, długości okresu umowy, wysokości wkładu własnego. System musi każdorazowo oszacować, ile pojazd straci na wartości w okresie trwania umowy. Tylko tę jedną czynność wykonuje odrębny algorytm na podstawie założonego przebiegu auta i wybranego sposobu użytkowania (firmowe lub prywatne).

Według szacunków firmy badawczej Global Market Insights, inwestycje w AI w branży automotive osiągną poziom 12 mld USD do 2026 roku, rosnąc z poziomu ok. 10 mld USD obecnie. Sztuczna inteligencja w branży motoryzacyjnej kojarzona jest jednak w pierwszej kolejności z pojazdami autonomicznymi oraz wyposażeniem samochodów w systemy monitorujące sytuację na drodze i wyręczającymi kierowcę w wykonywaniu niektórych czynności podczas jazdy. Możliwości wykorzystania inteligentnych algorytmów są jednak znacznie szersze . Sztuczna inteligencja może nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale też zmienić funkcjonowanie branży dealerskiej.

Polska kolebką innowacji

– Dla mnie niesamowite jest to, że Polska staje się kolebką rozwiązań AI – nie tylko je opracowując, ale też wdrażając w praktyce – w działającym biznesie. O ile wszyscy jesteśmy już oswojeni ze sztuczną inteligencją wspierającą, albo zastępującą kierowcę, to zastosowanie jej w sprzedaży nowych samochodów jest innowacją na poziomie światowym. A dla klientów to doskonała wiadomość – bo mogą szybko i efektywnie porównywać więcej opcji zakupu samochodu – mówi Michał Mazur, CEO AI Clearing corp.

Sztuczna inteligencja wyręcza w żmudnych czynnościach

Jak wyglądałyby wyliczenia 300 tysięcy rat dziennie, gdyby zamiast automatu robił je człowiek? –Jeśli byłby to pracownik bardzo doświadczony, niezwykle skoncentrowany na swojej pracy i jednocześnie biegły w obsłudze danego systemu i gdyby miał on do dyspozycji gotowy kalkulator, wyliczający ratę po wprowadzeniu określonych parametrów, taki pracownik mógłby wykonać jedno obliczenie w czasie ok. 2 minut – szacuje Michał Knitter, wiceprezes Carsmile, w przeszłości doradca finansowy, a z wykształcenia matematyk. Oznacza to, że ten hipotetyczny pracownik mógłby obliczyć 30 rat w ciągu godziny i 210 rat w ciągu jednego dnia pracy (przyjęto, że liczy on non stop raty przez 7 godzin). Nie mówiąc już o tym, jak bardzo żmudna i nieciekawa byłaby jego praca.

Zmiany na rynku pracy – potrzebne nowe kompetencje w branży dealerskiej

– Oczywiście istnieje szereg obaw, że rozwój AI wpłynie na zatrudnienie w branży. Należy jednak sądzić, że spowoduje on nie spadek zatrudnienia, a raczej tworzenie nowych stanowisk pracy na rzecz tych, które zostaną zlikwidowane ze względu na możliwość zastąpienia pracowników i realizowanych przez nich zadań właśnie przez komputery. Tym samym na pewno najbliższe lata przyniosą zmianę oczekiwań odnośnie kandydatów na danym stanowisku, choćby sprzedawcy samochodów – mówi dr Magda Drzewiecka-Sarosiek, właścicielka firmy doradczej MotoKariera. Te oczekiwania dotyczyć będą zarówno profilu osobowościowego, posiadanych kompetencji czy oczywiście samego zakres realizowanych wcześniej obowiązków. Jeszcze bardziej w cenie zacznie być komunikatywność (nie w kontakcie face to face, a kontakcie zdalnym), elastyczność, otwartość na doświadczenia, umiejętność pracy nie tyle z komputerem, ile z nowoczesnymi systemami i urządzeniami typu tablet, telefon (bynajmniej nie w zakresie rozmów telefonicznych). – Co ciekawe, warto powiedzieć, że pandemia koronawirusa bardzo pomogła kandydatom w dostrzeżeniu tych potrzeb i ich istotności, jak i w ich szybkim kształceniu – podkreśla Magda Drzewiecka-Sarosiek.

5 osób zamiast 2000

Przejmując liczbę 210 rat dziennie za benchmark, łatwo można policzyć, że do wykonania 300 tys. obliczeń w ciągu jednego dnia roboczego potrzebnych byłoby prawie półtora tysiąca bardzo doświadczonych pracowników, skoncentrowanych wyłącznie na tej jednej czynności (dokładnie 1428 osób). Jednak z uwagi na fakt, że użytkownicy Carsmile korzystają z platformy nie pięć, ale siedem dni w tygodniu, do wykonywania niezbędnych obliczeń potrzebnych byłoby 2000 pracowników i to przy założeniu, że frekwencja w pracy byłaby zawsze 100-proc. (bez urlopów, zwolnień, spóźnień itp.), a pracownicy non stop wyliczaliby raty. Dla porównania, w Carsmile za stworzenie i funkcjonowanie algorytmu do wyliczania raty oraz zapewnienie mu wsadu w postaci różnego typu niezbędnych danych, odpowiada 5 osób. Co więcej, system mógłby bez problemu wykonywać miliony takich kalkulacji, dostosowując się do rosnącej liczby użytkowników platformy.

300 tysięcy rat dziennie – metodologia

Użytkownik platformy Carsmile, klikając w dany model samochodu, po wybraniu określonych parametrów umów, od razu widzi wyliczoną ratę. Jeżeli użytkownik zmieni jakiś parametr, rata wyliczana jest ponownie. Przykładowo, jeśli na platformie Carsmile dostępne są trzy wersje danego modelu, automat wykonuje jednorazowo 3 obliczenia raty. Jeżeli użytkownik zmieni jeden parametr, np. długość okresu umowy, algorytm wykona ponownie 3 obliczenia (po jednym dla 3 widocznych wersji danego modelu samochodu). Czyli w sumie dla tego jednego użytkownika przeprowadzonych zostanie 6 obliczeń. Inne parametry, które poza długością okresu umowy można zmienić przy kalkulacji miesięcznej raty to: typ klienta (firma/ osoba fizyczna), rodzaj umowy (wynajem/leasing), wysokość wkładu własnego, a także usługi dodatkowe, z których chcemy skorzystać (można dodać ubezpieczenie oraz assitance).

Zespół analiz Carsmile