Technologia RTB przyszłością reklamy internetowej

Określenie Real Time Bidding na polskim rynku pojawiło się na początku 2012 roku. W chwili obecnej jest to jeden z najprężniej rozwijających się trendów na rynku reklamy internetowej. Jesteśmy niejako świadkami renesansu online marketingu. Ale czym właściwie jest RTB? I dlaczego nazywane jest innowacyjnym?
Specjaliści z tego zakresu mówiąc RTB, myślą rewolucja. Kreowanie zindywidualizowanego przekazu reklamowego i precyzyjne dostarczenie go do odbiorcy potwierdza zasadność używania tego określenia w jego przypadku.

Czym jest RTB?
————————–

Tradycyjny model display, zakłada zakup u wydawcy lub pośrednika określonej liczby odsłon za konkretną kwotę. Dotychczas był to najbardziej popularny model biznesowy, jednak sytuacja się zmieniła się w momencie pojawienia się RTB (Real Time Bidding). Platforma RTB to przede wszystkim technologia, a dopiero w drugiej kolejności business model. Jednak umożliwia ona dotarcie przekazu reklamowego do użytkownika, który jest faktycznie zainteresowany konkretnym przekazem reklamowym. Platformy RTB, zbierają informacje o użytkownikach Internetu w czasie rzeczywistym, dzięki temu mogą precyzyjnie określić odbiorcę danej treści reklamowej. W tym modelu widzimy niejakie przewartościowanie. Teraz istotnym stało się dotarcie do właściwego odbiorcy z precyzyjnym przekazem, a nie jak to było poprzednio, na jakim serwisie reklama się wyświetliła. Dzięki tej innowacyjnej technologii, mamy pewność, że nasz przekaz trafia „pod odpowiedni adres”. „Reklamodawcy zyskują możliwość „odszukania” swoich grup docelowych, co jest kluczowe w czasach coraz większej fragmentaryzacji audytorium. Nie bez znaczenia są również inne korzyści tego modelu sprzedaży, m.in. możliwość szybkiego zakupu powierzchni, wglądu we „wszystko w jednym miejscu”, czy wreszcie ustalania na bieżąco ceny, jaką reklamodawca jest skłonny zapłacić za dotarcie do internauty o założonej charakterystyce”- wyjaśnia Marta Lech-Maciejewska z iBILLBOARD. Jak ten model przyjmie się w polskim środowisku reklamy internetowej okaże się niebawem, w chwili obecnej ciekawym jest obserwowanie zainteresowania i reakcji rynku na nową technologię RTB.

Polskie inicjatywy RTB
————————————

Zaledwie kilka miesięcy po pojawieniu się RTB na polskim rynku, możemy zaobserwować pierwsze reakcje na tą technologię. I tak IAB, na wniosek firm członkowskich, utworzyła grupę roboczą RTB, której celem jest edukacja polskiego rynku w tym zakresie. Grupa planuje tworzenie materiałów edukacyjnych skierowanych do wydawców, marketerów, czy agencji. Jak również przygotowywanie studiów przypadku ze zrealizowanych już kampanii, tworzenie raportów z rynku światowego, europejskiego i polskiego. Dzięki tego rodzajowi inicjatywom, polscy specjaliści mogą na bieżąco obserwować panujące trendy, a co za tym idzie oferować coraz to lepsze rozwiązania dla swoich klientów. „Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli zaobserwować powstawanie nowych platform gromadzących specjalistów z dziedziny RTB, którzy będą dzielić się posiadaną przez siebie wiedzą. Bezpośrednie spotkania ze znawcami tematu RTB, umożliwią poszerzanie umiejętności polskich specjalistów oraz staną się profesjonalna platformą wymiany doświadczeń”- prognozuje Jakub Oleksy z iBILLBOARD. Ciągły rozwój RTB niesie ze sobą wiele prognoz związanych z jego rozwojem na polskim rynku. I tak na przykład, możemy usłyszeć, że ta technologia niebawem zacznie być implementowana m.in. do urządzeń mobile. Warto więc bacznie przyglądać się temu obszarowi reklamy internetowej, gdyż na pewno jeszcze nie raz nas pozytywnie zaskoczy, dając szerokie spektrum możliwości.