Telemarketing

Firma ContactPoint na zlecenie przeprowadziła badanie dotyczące nastawienia konsumentów do komunikacji telefonicznej firm z rynkiem. Badanie składało się z dwóch części: pierwsza została przeprowadzona w kwietniu tego roku i dotyczyła infolinii, natomiast druga w maju i obejmowała telemarketing. W badaniu tym wzięło udział 635 losowo wybranych osób z terenu całego kraju. Wyniki donoszą, że 48% badanych posiadało doświadczenie związane z telemarketingiem. U 14% przedmiotem telemarketingu była książka, u 14%- usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do Internetu, w 10%- artykuły gospodarstwa domowego, w 6%- ubezpieczenia. Około 22% skorzystało z oferty firmy dzwoniącej. 63% zakupiło produkt z powodu niskiej ceny. 26% badanych uważa, że firmy powinny komunikować się z konsumentami za pomocą telefonu, 14% uważa, że poprzez sieć, 12% za kanał taki uważa ulotki i broszurki przesyłane pocztą, 8% e-mail i 8% reklamę w mediach.