Teta CRM

Teta CRM jest to nowy system wprowadzony na rynek przez wrocławskiego producenta systemów wspomagających zarządzanie TETA S.A.. Wbudowany w aplikację tzw. „kreator wdrożenia” to specjalny moduł wyposażony w wiedzę na temat filozofii i najlepszych praktyk CRM. Pozwala on na częściową automatyzację analizy przedwdrożeniowej.W systemie tym zastosowano technologię „.NET”, która umożliwia samodzielną, elastyczną rozbudowę systemu w zakresie gromadzenia informacji i raportowania (dodatkowe pola lub formularze). Funkcjonalność TETA_CRM obejmuje także zarządzanie działaniami marketingowymi (generowanie list potencjalnych klientów, e-mailingi, korespondencja seryjna), a także zgłoszeniami serwisowymi i zarządzaniem projektami. Aplikacja ta jest zintegrowana z MS Outlook. TETA_CRM powstała dzięki współpracy z firmą doradczą Process 4E.