Uczelnia bliżej biznesu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i MobileMS kształci na nowatorskich kierunkach

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom w biznesie, SGH oferuje dwa unikatowe kierunki studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego oraz Podyplomowe Studia Marketingu Sportu. Uczelnia zaprosiła do współpracy łódzką firmę MobileMS Lidera Nowoczesnych Technologii 2013.
Ekspansja technologii mobilnych w biznesie oraz komercjalizacja sportu to trendy, na które Szkoła Główna Handlowa w Warszawie odpowiada nowatorską ofertą kształcenia. Podyplomowe Studia Marketingu Sportu cieszą się popularnością wśród studentów już od 9 lat, zaś Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego to nowość na SGH – studia startują w marcu 2014.

„Cieszę się, że możemy korzystać z doświadczenia lidera rynku technologii mobilnych” – mówi prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder, twórca i kierownik obu tych studiów.
Zależy nam, aby słuchacze mieli kontakt z najlepszymi praktykami”. MobileMS współtworzy program studiów oraz zapewnia kadrę wykładowców-biznesmenów. Ponadto firma przygotowuje dla słuchaczy aplikację mobilną, która docelowo będzie osobistym kalendarzem, indeksem i komunikatorem organizującym uczelniane życie.
Podyplomowe Studia Biznesu Mobilnego będą omawiać możliwości wykorzystania technologii mobilnych w różnych sektorach, m.in. turystyce, bankowości, transporcie, branży muzycznej i wydawniczej. Studenci dowiedzą się także, jak wykorzystywać reklamę mobilną oraz w jaki sposób kształtować markę z użyciem gier i aplikacji mobilnych.

Druga propozycja SGH Podyplomowe Studia Marketingu Sportu są kierowane do wszystkich, którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym. Sprzedaż produktów sportu, licencji, praw medialnych, pakietów reklamowych – to tylko niektóre z tematów, jakie słuchacze poruszą na zajęciach.

Współpraca uczelni i biznesu to na SGH już tradycja. Umożliwia tworzenie unikatowych programów nauczania, które odpowiadają na faktyczne zapotrzebowanie rynku. „Możliwość dzielenia się wiedzą biznesową ze studentami i współpraca z tak prestiżową uczelnią jest dla nas wyróżnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć nową kadrę biznesu mobilnego i prężnie działających menedżerów sportu” – mówi Łukasz Gąsiorowski, Business Development Manager MobileMS.

Więcej szczegółów na temat programu studiów podyplomowych i możliwości rekrutacji można uzyskać poprzez stronę internetową uczelni:
http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/Strony/default.aspx

oraz strony studiów:

www.marketingsportu.waw.pl
www.biznesmobilny.waw.pl