Ukraińska społeczność w Polsce bohaterem wspólnej kampanii Fundacji Nasz Wybór i Facebooka

Ukraińska społeczność w Polsce bohaterem wspólnej kampanii Fundacji Nasz Wybór i Facebooka
Fundacją Nasz Wybór we współpracy z Facebookiem rozpoczyna kampanię społeczną, która ma na celu podkreślenie wkładu społeczności ukraińskiej w polską gospodarkę, kulturę i społeczeństwo. Akcja „Razem w sieci, razem w Polsce” ukaże między innymi sylwetki ukraińskich przedsiębiorców, artystów i aktywistów mieszkających w Polsce.

W ramach kampanii „Razem w sieci, razem w Polsce” zaprezentowane zostaną historie obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce oraz ich działalności. W kampanii wezmą udział m.in. Oleg Yarovy i Inna Yarova – małżeństwo, które prowadzi w Polsce sieć popularnych kawiarni Dobro&Dobro; nastoletnia aktywistka Kira Sukhoboichenko, która w wieku 10 lat wygrała konkurs na dziecięcy startup, a następnie uruchomiła inicjatywę zachęcającą młodzież do śmiałego dzielenia się swoimi pomysłami; Olga Pasiecznik, wybitna sopranistka Polskiej Opery Królewskiej oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej; czy wyróżniony w rankingu „Forbes 25 under 25” Vadym Melnyk, założyciel firmy zajmującej się robotyką i dronami.

Fundacja „Nasz Wybór” została założona 2009 roku przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby działać na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską m.in. przez Ukraiński Dom, zapewniający wsparcie i ułatwiający integrację społeczności ukraińskiej w Warszawie.

„W ostatnich latach Ukraińcy i Ukrainki stały się istotną częścią wspólnot wielu polskich miast i wsi. W kampanii >>Razem w sieci, razem w Polsce<< chcemy podkreślić ich wkład w wielopłaszczyznowy rozwój tych wspólnot, a także przeciwdziałać negatywnym stereotypom o Ukraińcach w Polsce”mówi Myroslava Keryk, prezeska zarządu Fundacji „Nasz Wybór”.

Partnerami inicjatywy zostali również prezydenci miast: Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych i tradycyjnych. W jej powstanie zaangażowani zostali ukraińscy artyści: ilustratorka Tania Yakunova, kompozytor Maksim Sikalenko oraz zespół animacyjny: Tony Pinkevych, Nick Zaychenko and Kseniya Yashina.

„Chcemy aby nasze platformy pomagały zbliżać do siebie ludzi, przełamywać stereotypy i przeciwdziałać uprzedzeniom. Różnorodność i otwartość są głęboko zakorzenione w kulturze Facebooka. To naturalne – z naszych usług korzysta ponad 3,3 miliarda ludzi na całym świecie i tworząc produkty bierzemy pod uwagę potrzeby bardzo różnych społeczności. Mamy też dzięki temu świadomość korzyści, jakie ta różnorodność niesie zarówno w ramach poszczególnych organizacji jak i całego społeczeństwa – wnosi nowe, świeże idee i nową energię, zwiększa innowacyjność. Społeczność ukraińska w Polsce jest tego doskonałym przykładem” – komentuje Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce, krajach bałtyckich, Rumunii i Bułgarii.

Ukraińcy stanowią zdecydowanie największą grupę cudzoziemców mieszkających w Polsce. Według danych GUS, w styczniu 2019 roku w Polsce przebywało 1 270 398  obywateli tego kraju, co stanowiło ok. 3,5 % ludności Polski. Również liczba firm zakładanych przez Ukraińców dynamicznie rośnie. Jednak wkład społeczności ukraińskiej nie ogranicza się do gospodarczego rozwoju Polski. Jest również widoczny w m.in. kulturze i sektorze pozarządowym.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: Biuro prasowe Facebooka