W trzecim kwartale 2012 roku internauci zarejestrowali prawie ćwierć miliona nowych nazw w domenie.pl

Liczba nowych nazw wprowadzonych do rejestru domeny .pl pomiędzy początkiem lipca a końcem września tego roku wyniosła prawie ćwierć miliona – wynika z raportu dotyczącego rynku nazw domeny .pl za trzeci kwartał 2012 roku, opublikowanego przez instytut badawczy NASK. Oznacza to, że w trakcie trzech miesięcy internauci rejestrowali dziennie ponad 2,6 tys. nowych nazw. Liczba aktywnych nazw w domenie .pl wynosi obecnie prawie 2,4 miliona.

Według najnowszego raportu instytutu badawczego NASK z rynku domeny .pl, liczba nowych nazw wprowadzonych do rejestru pomiędzy początkiem lipca a końcem września tego roku wyniosła 240 998, utrzymując poziom porównywalny do poprzedniego kwartału. W trzecim kwartale br. internauci rejestrowali dziennie średnio 2 620 nowych nazw domeny .pl, z czego najwięcej we wrześniu – 2 829. W okresie od lipca do końca września 2012 roku rejestracje nowych nazw drugiego poziomu w domenie .pl stanowiły ponad 60 proc. wszystkich rejestracji. Na drugie miejsce pod względem popularności, z udziałem niemal 20 proc., wróciły rejestracje w domenach regionalnych.

Na podobnym poziomie utrzymał się udział rejestracji w domenach funkcjonalnych. Jak wynika z raportu, trzeci kwartał tego roku zakończył się wynikiem 2 390 730 aktywnych nazw, co oznacza, że ich liczba zwiększyła się o ponad 17,5 tysiąca. Od lipca do końca września w rejestrze przybywało średnio 5 858 aktywnych nazw miesięcznie a największy przyrost odnotowano w lipcu – 8 192 nazwy. Jednocześnie, rejestr domeny .pl po trzech latach przebywania na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby utrzymywanych nazw domeny, w trzecim kwartale 2012 roku zamienił się pozycjami z rejestrem francuskim. Rejestr domeny .fr odzyskał utraconą w 2009 roku pozycję dzięki udostępnieniu rejestracji nazw domen podmiotom z większości krajów europejskich oraz umożliwieniu rejestracji nazw ze znakami diakrytycznymi. Od wielu lat rejestr domeny .pl jest jednym z najbardziej otwartych rejestrów europejskich. W czołówce niezmiennie utrzymują się rejestry: niemiecki, brytyjski, holenderski oraz włoski.

W Polsce rejestr nazw internetowych w domenie .pl prowadzi instytut badawczy NASK. W ogromnej większości rejestracja odbywa się za pośrednictwem Partnerów NASK, których jest obecnie 188.
Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. listę największych rejestratorów domeny .pl otwiera Home.pl Sp. z o.o., NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. oraz AZ.pl Sp. z o.o

„Trzeci kwartał 2012 można ocenić jako okres stabilności i zrównoważonego rozwoju w zakresie liczby rejestracji i odnowień nazw domeny .pl, jak również rejestrowanych opcji i testów nazw domeny. Nie słabnie zainteresowanie Programem Partnerskim – w trzecim kwartale tego roku przybyło 4 nowych Partnerów. Warto zauważyć, że niemal połowa podmiotów uczestniczących w rejestracji i obsłudze nazw domeny .pl w ramach Programu Partnerskiego ma siedzibę za granicą, co potwierdza otwartość polskiego rejestru i jego wysoką pozycję na świecie.” – mówi Michał Chrzanowski, dyrektor instytutu badawczego NASK.

*******
O NASK

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest instytutem badawczym prowadzącym działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności sieci teleinformatycznych. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. W strukturach instytutu działa zespół CERT Polska powołany w celu reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. NASK pełni także rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. Ważną rolę pełni działalność szkoleniowa, edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W ramach Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowane są projekty promujące bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. W NASK funkcjonuje Dyżurnet.pl, punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie.